Balans Magazine — Jrg. 20 (maart 2010) Nr. 3

3 Jong
VOORWOORD
Ids Terpstra, Arga Paternotte

4 Balans Selectief
Actuele berichten en praktische tips
– Wie staan er op de cover?
– Deze keer in BalansKIDS
– Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering Balans
– Deze keer in Impulsief
– Laatste nieuws over Passend Onderwijs
– Oproep: Medewerking symposiumfilm
– Digitale schoolboeken voor Kurzweil en Sprint
– Belastingaftrek bij chronische ziekten
– Handig leren
– Studeren met autisme
– Cluster IV-school voor havo en vwo
– Thuistip: Oproep / Temperatuurgevoel
– Dubbelfocus op ADHD
– Moederen met autisme
– Handelingsgericht werken

9 Reacties van lezers
– Another World

10 Vroege diagnostiek leidt tot snelle aanpak / Jonge kinderen met gedragsproblemen
GEDRAGSPROBLEMEN
Irene Hemels
UMC Utrecht heeft een spreekuur voor de diagnostiek van gedragsproblemen bij jonge kinderen. Ouders kunnen terecht bij een vermoeden van ADHD, ODD of CD. Kinderpsychiater Walter Matthys: “of het om een milde vorm gaat of dat de opvoedingsbelasting voor ouders groot is en er nadelige gevolgen zijn op school, heeft consequenties voor de behandeling”.

15 Zwanen
COLUMN
Ginette Wieken

16 Verhelpt een dieet gedragsproblemen van kinderen met ADHD of ASS? / De beloftes en de vraagtekens
VOEDING EN GEDRAG
Arga Paternotte
Dat er bij kinderen een relatie bestaat tussen wat ze eten en hoe ze hun gedrag kunnen beheersen, wordt door velen verondersteld. Hoe de relatie precies in elkaar zit, is nog niet duidelijk. Regelmatig komt de vraag naar voren of een dieet gedragsproblemen van kinderen met ADHD of ASS kan verhelpen. Wat betreft ADHD gaat het dan meestal over het fewfoodsdieet (PVG-dieet) dat volgens protocol wordt voorgeschreven door de ADHD researchcentra in Eindhoven en Rotterdam. Bij ASS gaat de discussie momenteel over het gluten- en case•nevrij dieet, waarover onlangs zelfs een kookboek verscheen.

21 Geuzen

COLUMN
Katinka Slump

22 ICT-trofee voor dyslexiecoach / Grote operatie op school in Lisse
Monique de Mol
ONDERWIJS
Eind vorig jaar won Petra Schreuder, dyslexiecoach op het Fioretti/Teylingen College in Lisse, de eerste ICT-trofee. De jury prees haar vakkundigheid, enthousiasme en tomeloze inzet. Zij wist in korte tijd op zeven locaties van de school het gebruik van dyslexie-software te implementeren. Alle leerlingen met dyslexie haalden betere cijfers, tenminste vijf leerlingen gingen naar een hoger niveau en een eindexamenleerling presteerde beter dan met het proefexamen. Kortom, het werk van een hardwerkende dyslexiecoach.

26 Trainen van ouders heeft positief effect op gedrag

ONDERZOEK
Arga Paternotte
Gespreksgroepen, cursussen en trainingen voor ouders van kinderen met ADHD worden meestal met enthousiasme gevolgd. Allen het feit ‘onder gelijken’ te zijn heeft vaak een positief effect. Je kunt er dan ‘weer even tegen’. Nu is uit onderzoek gebleken dat training van ouders in veel gevallen ook een positief effect heeft op het gedrag van hun kinderen. Ze worden minder ongehoorzaam, vertonen minder opstandig gedrag en hebben minder driftbuien en angst- en stemmingsklachten. Barbara van den Hoofdakker schreef er een proefschrift over en legt uit onder welke voorwaarden succes te verwachten is.

31 Blokpatronen
REKENCOLUMN
Marisca Milikowski

32 Leren fotograferen door ongezouten kritiek
ERVARING
Joli Luijckx
Aantrekkelijke vrijetijdsbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een vorm van autisme, zonder verstandelijke beperking. Dat biedt Carola Zwartjes, moeder van een zoon met autisme en oprichtster van InsideAut. Samen met vijf professionele krachten biedt zij naast ambulante begeleiding in gezinnen een gevarieerd aanbod van activiteiten als eetcafŽs, goochelles en schaakcursussen in ’t Pandje in Alkmaar. Daarbij maakt zij handig gebruik van de talenten van mensen met autisme zelf. “Bij elke activiteit die ik bied is een volwassene met autisme aangesteld als cursusleider”. Op vrijdagavond is dat bijvoorbeeld Jan die een passie heeft voor fotografie.

37 Over dexamfetamine en over de verkoop van melatonine via internet
WAT IK NOG WILDE VRAGEN OVER…?

38 Inzichten in het gedrag van kinderen met ADHD / Zicht op achtergronden van gedrag
SYMPOSIUMLEZING
Miriam de Heer
De neuropsychologie legt verbanden tussen het gedrag en de manier waarop de hersenen informatie verwerken. Dat kan inzicht verschaffen in de achtergronden van probleemgedrag. Op het symposium van Balans vorig jaar vertelden Agnes Brunnekreef en Ellen Nobel over de nieuwe inzichten in het gedrag van kinderen met ADHD en legden verbanden met gedragstherapie. Terzijde kwamen ook kinderen met ODD en PDD-NOS aan bod. Ze lichten een en ander toe.

42 “Hij moet zijn hele leven verzekerd zijn van begeleiding”
BIJ ONS THUIS
Maria van Amerongen
Jeanette van Weeren (38) uit Meppel had een broer met autisme die tijdens zijn korte leven van 27 jaar veel moeite had met werk en relaties. Vandaar dat zij nu weet dat het met haar zoon Marthijn (8) – met het syndroom van Asperger – anders moet..

46 “Ik weet dat er altijd iemand is om Erik op te vangen als dat nodig is”
BALANS AWARD
Irene Hemels
Als je een zoon met Asperger hebt, kan het een hele zorg zijn om een goede school voor voortgezet onderwijs te vinden. Een plek waar je kind zich prettig en veilig voelt. Annelies van Zoelen, moeder van de 14-jarige Erik, roemt het Driestar College in Gouda. “Dit is een superschool”.

49 ‘Je moet antwoorden goed formuleren’
UIT DE PRAKTIJK VAN
Maria van Amerongen
Het aanvragen van een PGB (persoonsgebonden budget) of een LGF (Leerling Gebonden Financiering, ofwel rugzakje) is vaak een ingewikkelde en tijdrovende klus. Ouders zien erg tegen de rompslomp op, velen beginnen er niet eens aan. Susanne Bottenheft-Kuijper (39) uit Naarden doet het samen met ouders met haar bedrijfje Bijzonder & ASSertief op no cure, no pay-basis. “Ik haal voldoening uit het helpen van mensen, en het is ook nog eens een leuk zakcentje.

51 Foutief in het systeem
ZEEPKIST
Deze rubriek is een speakerscorner, waarin we lezers een platform aanbieden om hun zegje te doen.

52 Boeken over Sociaal functioneren
RECENSIES
Angstig depressieve kinderen
– Veelzeggend, de praktijk ontrafelt
– Psychosociale problemen
– Geen toegang. Speltherapie bij kinderen met ernstige gedragsproblemen
– Mijn kind een kanjer! Help je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden
– Behandelend trainen: Sociale en cognitieve behandelprogramma’s voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek

55 Balans regionaal
Overzicht van activiteiten in de regionale afdelingen van Balans

63 Balans service

64 Colofon