Augeo Special — (september 2020) nr. 7

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Wat moet iedereen die met kinderen werkt weten over seksueel geweld en uitbuiting? In deze speciale uitgave – uitgebracht ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen – worden de meest recente inzichten over het herkennen, voorkomen en aanpakken ervan besproken.

01 Voorwoord: 20 jaar voortschrijdend inzicht

02 Feiten en cijfers: wat verstaan we onder seksueel geweld en uitbuiting bij kinderen?

03 Rondetafelgesprek ‘We drukken alle partijen met de neus op de feiten’

04 In de praktijk: ‘Aandacht voor de leuke kant van seks werkt preventief’

05 Tips: Zo praat je met een kind over seksueel misbruik

06 Interview: ineens blijkt die leuke leeftijdsgenoot een online afperser

07 Achtergrond: ‘Een meisje voor je laten werken geeft geld en status’

08 Ervaringsverhaal: ‘Het gekke was: ik hield toch ergens ook van die man’

09 Dubbelinterview: hoe werken zorg en justitie beter samen?

09 Uitgelicht: documentaires, films, boeken en artikelen