TKM –Meer aandacht voor jongens en mannen – seksueel misbruik van kinderen

Deze editie is online te lezen

03 Voorwoord
Jenny Gray

04 Waarom: Waarom focussen op jongens en mannen?
Eileen Vizard: ‘We moeten onder ogen zien waartoe kinderen in staat zijn ‘.

05 Achtergrond: Jongens als slachtoffers van seksueel misbruik
Michael weigert een slachtoffer te blijven: ‘De signalen waren er, maar niemand pikte ze op’.

06 Hoe: Preventieschema – aan de slag
Joan van Niekerk
Waarom plegen deze jongens seksueel misbruik?

07 Achtergrond: Seksueel misbruikte kinderen in de pleegzorg
Jack: ‘Ooit zal ik me weer vrij voelen’

08 Wat: Seksueel grensoverschrijdend gedrag – risico’s
Marta Santos Pais
‘Pak stereotypen aan’

09 Wat: Goed vaderschap
‘Goed voorbeeld doet goed volgen’.

09 Wat: Mannen in de hulpverlening
‘Sluit mannen niet buiten’

10 Wat: Jonge plegers
‘De meeste plegers van seksueel geweld zijn leeftijdgenoten’.

10 Wat: Martin Finkel
‘Praten over misbruik geeft kinderen controle terug

11 Het onderzoek
Wat zijn effectieve programma’s?

12 Uitgelicht

12 Colofon