Augeo Magazine — (augustus 2017) nr. 4

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Kinderen in migrantengezinnen
Migrantenkinderen zijn kwetsbaarder voor problemen dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Soms hangt dat samen met hun culturele of religieuze achtergrond, vaker met de sociaal-economische omstandigheden waaronder zij opgroeien. Hoe kun je deze zaken uit elkaar houden?

  • Migrantengezinnen
  • Voorwoord
  • Feiten en fabels
  • Reconstructie
  • Achtergrond verhaal
  • Multicultureel vakmanschap
  • Brief aan…
  • BN’er langs de meetlat
  • Kennismaking nieuwe JTF
  • Over Augeo