TKM — Jaaroverzicht 2015

Deze editie is online te lezen

02 Column
Mariëlle Dekker

03 Slachtoffers in de media in 2015
Slechts een klein deel van de slachtoffers van kindermishandeling, verwaarlozing en huiselijk geweld komt in de publiciteit. In dit overzicht een aantal voorbeelden. Een lijst met alle krantenberichten en gerechtelijke uitspraken is op te vragen bij Augeo.

04 Aanpak kindermishandeling & huiselijk geweld
Een overzicht van de belangrijkste landelijke ontwikkelingen op het gebied van beleid en onderzoek in 2015.

05 Wat hebben we samen bereikt in 2015
Augeo heeft inmiddels 118.000 professionals en hbo-studenten geschoold, evenveel als het aantal kinderen dat wordt mishandeld, misbruikt of verwaarloosd.