Augeo Special– (november 2018) nr. 3

Deze editie is als PDF beschikbaar

Suïcide onder jongeren
Zelfmoord is al jaren de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Ook zijn er veel jongeren en kinderen met een ouder die depressief is of zelfmoord pleegde. Wat kunnen we doen om deze jongeren te helpen?

  • Suïcide – Augeo Actueel 3
  • Voorwoord: Ongemakkelijk maar niet altijd machteloos
  • Overzichtsartikel: Wat weten we?
  • Ervaringsverhaal: Jake
  • 13 Reasons Why: beeldvorming en jongeren
  • Artikel: Kinderen van suïcidale of depressieve ouders 2
  • Artikel: Preventie door huisartsen
  • Artikel: Omgaan met suïcidale kinderen in de klas
  • Artikel: Zelfhulp Fora
  • Over Augeo