Advies en Educatie — Met ingang van 2008

Met ingang van 2008 is Advies & Educatie de voortzetting van S&B, School & Begeleiding.
Advies & Educatie nr. 2 is het feitelijke eerste nummer van dit tijdschrift (zie het redactionele artikel van hoofdredacteur Ruud Gorter met de titel ‘Nieuw jasje’ op pagina 3 van die uitgave.)
De jaargangnummering is een voortzetting van de jaargangnummering van School & Begeleiding dat in 2004 overging in S&B.