Advies en Educatie — Jrg. 27 (maart 2010) Nr. 2

THEMA: OPBRENGSTGERICHT WERKEN

3
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 Opbrengstgericht werken: ‘Iedereen kan het leren’
THEMA OPBRENGSTGERICHT WERKEN / INTERVIEW
Ruud Gorter
Advies & Educatie sprak met Roger Meijer, auteur van het boek ‘Opbrengstgericht werken doe je zo!’ en programmaleider Passend Onderwijs bij E&S Advies. Hij speelde een cruciale rol om het gedachtegoed van Michael Fullan voor Nederland te ‘hertalen’. “Iedereen kan leren opbrengstgericht te werken, en je kunt hele kleine stappen zetten waarvan je meteen kunt constateren dat die effectief zijn.”

7 Een opbrengstgericht gesprek
THEMA OPBRENGSTGERICHT WERKEN / COLUMN
Peter van Duijvenboden

8 Sturen op resultaat met ‘opbrengstgericht schoolleiderschap’ / Welke opbrengst streeft de overheid na en wat zijn de gevolgen in de praktijk?
THEMA OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Marita van Dam-Vreugdenhil
Sinds 2008 richt het onderwijsbeleid zich op opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap in het onderwijs. Dit beleid heeft een herkenbare voorgeschiedenis en een duidelijk doel. In dit artikel analyseren we de herkomst van dit beleid en gaan na welke opbrengst hiermee wordt nagestreefd. Tenslotte zetten we de consequenties van deze uitgangspunten voor de praktijk van het onderwijs voor u op een rij.

11 De opbrengst, dat ben ik…. / Opbrengstgericht werken in vernieuwingsonderwijs
THEMA OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Annemieke Zwart & Jeldau Bollema
In vernieuwend onderwijs wordt ‘opbrengst’ breder gezien dan alleen cognitieve vaardigheden en toetsuitslagen. Maar kun je dan wel opbrengstgericht werken? Uit gezamenlijk onderzoek van diverse vernieuwingsscholen blijkt dat het noodzakelijk is bij de opbrengstdiscussie drie vragen te beantwoorden:
-1- Over welke opbrengst wil je verantwoording afleggen?
-2- Hoe wil je verantwoording afleggen?
-3- Aan wie en wanneer ga je verantwoording afleggen?

14 De onderzoekende leraar
Jeroen Onstenk
De kern van het leraarsvak is niet alleen het beschikken over goede vakkennis en een repertoire van pedagogische en didactische handelingen, maar ook het in je eigen ontwikkeling steeds weer zoeken naar de beste oplossing die maximaal bijdraagt aan het leren en ontwikkelen van leerlingen. Daarvoor is een onderzoekende houding nodig. Die wordt niet alleen in de opleiding ontwikkeld maar verdient ook in ondersteuning en advisering de nodige aandacht.

17 Hoe was je schoolrapport? / Toetsen in het Vlaamse basisonderwijs helpen onderwijskwaliteit te analyseren
Marleen Duerloo
In juni 2009 namen meer dan 33000 leerlingen uit het Vlaamse katholieke basisonderwijs deel aan de interdiocesane proeven (IDP) voor het zesde leerjaar (groep 8). Dat is bijna 85% van de leerlingen. Een groep van 300 leerlingen legde in 2009 voor het eerst de proeven online af. In mei maakten bijna 18000 leerlingen de online proeven voor het vierde leerjaar (groep 6). De interdiocesane proeven zijn een instrument voor interne kwaliteitszorg. In dit artikel wordt beschreven hoe de proeven worden samengesteld en hoe de begeleidingsdienst van de koepel van katholieke basisscholen (VVKBaO) de deelnemende scholen ondersteunt.

20 Alleen een krul is niet genoeg / Feedback is een werkzaam bestandsdeel van opbrengstgericht werken
THEMA OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Simone Doolaard
Feedback helpt leerlingen een beter beeld te krijgen van de leerdoelen en van de eigen prestatie en manier van werken. Van welke feedback leer je het meest?

22 Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs
DE KEUZE
Elise Luiten
Boekbespreking.

23 Conferenties
DE KEUZE
Congresladder en de uitslag van puzzel nummer 6-2009.

24 Sites
DE KEUZE
Bespreking van meerdere websites:
Nieuwsbrief Opbrengstgericht Werken van Ministerie van OCW (Ministerie van OCW)
Masterclasses waarin opbrengstgericht werken aan de orde komt (Edventure)
Aankondiging boekje met schoolportretten over opbrengstgericht werken (E&S)
Regionale conferenties voor leraren, intern begeleiders en schoolleiders uit het primair onderwijs