Advies en Educatie — Jrg. 27 (december 2010) Nr. 6

Dit is het laatste nummer van Advies & Educatie.
SDU Uitgevers heeft besloten om dit tijdschrift per januari 2011 stop te zetten.


Thema
: PROFESSIONALISERING VAN DE ONDERWIJSADVISEUR


3
REDACTIONEEL
Dolf Janson

4 Regeerakkoord kabinet Rutte: ‘de basis op orde, de lat omhoog’
Rob de Bru•ne, directiesecretaris APS
‘De basis op orde, de lat omhoog’. Aldus de onderwijsaspiraties in het Regeerakkoord. Het kabinet Rutte is strijdbaar; ‘Presteren is geen vies woord maar een noodzakelijke voorwaarde’, aldus het akkoord. ‘Iedereen in het onderwijs wordt hierop aangesproken’. Wat gaat achter deze intenties schuil? Een eerste analyse van de beleidsvoornemens. En een eerste duiding.

7 De EDventure Academy: opleiding van specialisten voor specialisten
THEMA
Peter BriedŽ, kennismanager HCO
Het onderwijs vraagt steeds meer om gespecialiseerde adviseurs, die wel het hele onderwijsveld kunnen overzien. De EDventure Academy heeft in de loop van haar bestaan een breed aanbod aan cursussen ontwikkeld.

9 Van antropoloog tot onderwijsadviseur
THEMA / BEROEPSPRAKTIJK
Elise Luiten
Professionalisering is iets waar alle onderwijsadviseurs dagelijks mee te maken hebben. Iedere adviseur wil immers het beste product bieden en de school optimaal helpen in haar professionele groei. Advies & Educatie ging op zoek naar een verhaal uit de beroepspraktijk om erachter te komen wat deze professionalisering betekent.

11 Een goed begin / De interne startprofessionalisering van APS
STARTPROFESSIONALISERING
Evelien Janssens & Ad van Oort
APS, ŽŽn van de drie landelijke pedagogische centra, investeert principieel veel in nieuwe medewerkers. In een tijd van beperkte budgetten en de roep om snelle successen lijkt dat niet vanzelfsprekend. Trainers, die deze startprofessionalisering verzorgen, vertellen waarom APS toch hiervoor kiest en wat zo’n inwerktraject inhoudt.

13 Waan van de dag
COLUMN
Peter van Duijvenboden (stichting Lezen)
“Beseft u wel dat u bent overgeleverd aan de waan van de onderwijsdag? ….”

14 De gelaagdheid van onderwijsondersteuning en de professionalisering van de adviseur
THEMA
Jan Saveyn
Bespreking van vijf factoren die van groot belang zijn voor de professionalisering van de onderwijsondersteuner, gevolgd door een kritische kanttekening bij de vrije markt waarin de onderwijsadviesbureaus moeten opereren.

17 Professionaliseren doe je samen
THEMA
Peter BriedŽ, kennismanager HCO
Onderwijsadviesbureaus zijn de kennisintensieve organisaties die hoogwaardige, in de praktijk als effectief bewezen kennis en dienstverlening bieden. Voor de kennisintensieve organisatie is kennismanagement een onmisbare factor. Het opslaan van kennis in databases is daarvan slechts een onderdeel.

19 De kiezende leraar en gedrag
GEDRAG
Jan Hooiveld, APS
Gedrag door leerlingen wordt onder andere bepaald door de leerling zelf, de leerkracht en de school. Een beschouwing van deze drie factoren om het gedrag van leerlingen beter te begrijpen.

23 ‘Het Groot werkvormenboek’
DE KEUZE / BOEKBESPREKING
Elise Luiten
Het Groot werkvormenboek’ is bedoeld als inspiratiebron voor trainers, coaches en docenten. Het boek bestaat uit 120 verschillende werkvormen waarmee men bijeenkomsten en vergaderingen op een frisse en resultaatgerichte manier kan vormgeven.

24 Relevante sites
DE KEUZE / THEMA PROFESSIONALISERING VAN DE ONDERWIJSADVISEUR
Korte aanduiding van onderstaande websites:
Publicaties praktijkgericht onderzoek (InHolland)
EDventure Academy
Taalspecialisten aan het werk (pdf 1,86 MB)
Netwerkproject Panama
Het Schoolvak Nederlands (Nederlandse Taalunie)
Spon (Radbout Universiteit Nijmegen)
PPO (Rijksuniversiteit Groningen – RUG)
Regeerakkoord met bijlagen (Rijksoverheid)


Dit is het laatste nummer van Advies & Educatie.
SDU Uitgevers heeft besloten om dit tijdschrift per januari 2011 stop te zetten.