Advies en Educatie — Jrg. 26 (september 2009) Nr. 4

3 Professionalisering
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 Op weg naar professioneel onderwijspersoneel: queeste of dicht bij huis?
ACTUEEL
Hendrik ten Berge & Carla van Cauwenberghe
In dit artikel leggen de auteurs een relatie tussen de groeiende noodzaak voor scholen en leraren om ” opbrengstgericht te werken’ en de specifieke spanningsvelden van het onderwijssysteem die daarbij een rol spelen. Ze schetsen kort een methodologie waarmee de mogelijke dilemma”s die daarmee samenhangen vanuit de praktijk door de betrokkenen zelf kunnen worden opgelost.

8 Survival of the fittest voor de onderwijsadviseur
Onno Voorma
Onno Voorma van Sales Companion helpt onderwijsadviseurs met het beklimmen van de acquisitieberg. In dit artikel legt hij uit waarom acquisitie niet mag worden onderschat.

12 Wat vinden leerkrachten van Inclusief Onderwijs?
Kees Dijkstra
Als er een thema is waar alle basisschoolleerkrachten als professional mee te doen krijgen, is het wel Inclusief Onderwijs. Dat wil zeggen: onderwijs aan alle leerlingen – met of zonder beperkingen – in ŽŽn school in de buurt, onder de minst beperkende omstandigheden met leeftijdsgenoten. Voor iedereen die betrokken is bij deze ontwikkeling, is het belangrijk om na te gaan wat leraren daar eigenlijk van vinden.

14 Leerkrachten leren gedrag hanteren
Lieve Willems
Lieve Willems is als pedagogisch adviseur verbonden aan het Vormingscentrum van de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding. Als master in de ontwikkelingspsychologie is ze er verantwoordelijk voor de opleiding van de Taakspelcoaches in Vlaanderen. Ook werkt ze mee binnen een project van de Minister van Onderwijs aan nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de diagnostiek binnen de leerlingenbegeleiding.

18 Professionalisering in de academische school
Simone Doolaard
Sinds een paar jaar zijn er in het hele land scholen die zich profileren als academische school. Vanaf 2006-2007 werken scholen, samen met opleidings- en onderzoeksinstellingen, aan de ontwikkeling van het concept. In dit artikel alvast een inventarisatie van de resultaten tot nu toe.

19 Hongerige professionals
COLUMN
Peter van Duijvenboden

20 Houd de kwaliteiten van de leerkracht op peil!
Leonie Verweij
Hoe beschrijf je de kwaliteit van de leerkracht? Volgens de Wet BIO moeten er bekwaamheidseisen komen voor onderwijspersoneel. Om deze eisen concreter te maken, is er een beschrijvingsmodel van zeven competenties ontwikkeld.

22 Conferenties
DE KEUZE
Congresladder

23 Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs
DE KEUZE
Alexander Minnaert
Boekbespreking

24 Sites
DE KEUZE / THEMA: DE LERAAR ALS PROFESSIONAL
Bespreking van meerdere websites:
www.lerarenweb.nl/bekwaamheidseisen/
www.ibgroep.nl/particulieren/sf/lerarenbeurs/lerarenbeurs_voor_scholing.asp
http://portal.rdmc.ou.nl/kbWiskunde/kbWapp/portal_v3.jsp?search_type=2
www.knapvilla.nl
http://leerkracht.kennisnet.nl
www.leraar24.nl
www.onderwijsarbeidsmarkt.nl
www.digischool.nl/flash.html
www.demovangorcum.nl/sherpa30/index16.html
www.schooltv.nl/beeldbank