Advies en Educatie — Jrg. 26 (november 2009) Nr. 5

3 Over de zegeningen van digitale werkvormen: gewoon blijven lezen!
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 De effecten van Video Interactie Begeleiding in school
ACTUEEL
Lisa Kramer
‘Een lust of een last?’. Video Interactie Begeleiding is een populair middel om de manier van lesgeven van leerkrachten te beoordelen. In dit artikel gaat de auteur in op de theoretische onderbouwing van dit instrument en beschrijft ze een aantal onderzoeken naar de effecten ervan.

6 Leest u Advies & Educatie analoog? Ongelooflijk!
COLUMN
Peter van Duijvenboden

7 Interview met Jaap van Loon, schoolboekenmaker
DE STROPDAS
Onderschat niet de invloed van schoolboekenmakers op de onderwijskwaliteit! Jaap van Loon is voorzitter van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). Als branchevereniging behartigt de GEU de belangen van uitgevers die leermiddelen en integrale leersystemen maken voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, de beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs. Van de GEU zijn 31 bedrijven lid waaronder 17 dochterondernemingen van uitgeefconcerns. Van Loon is algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff, een dochteronderneming van de holding NDCIUBK Uitgevers.

10 De rol van onderwijsadviseurs bij dyslexie
Een snelle reactie op een veranderende markt. Toen duidelijk werd dat vanaf januari 2009 diagnose en behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen in sommige gevallen vergoed kon worden door de zorgverzekeraar, stelde EDventure zich een aantal vragen, en werd door DUO Market Research een ‘flitsonderzoek uitgevoerd’. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek wordt in dit artikel samengevat.

12 ELO’s in het Vlaamse secundair onderwijs
Cindy de Smet & Tammy Schellens
Nieuw of alweer achterhaald? Met de komst van de computer en het internet in de klas gaat het op technologisch vlak razendsnel voor de leerkracht. Het wereldwijde web spuwt elke dag ontelbaar nieuwe applicaties en voor het onderwijs bruikbare leerinhouden de klas binnen. In die klas heeft het digitaal schoolbord in amper twee tot drie jaar zijn plaats naast het traditionele bord en de beamer weten te veroveren. Het leren en het lesgeven zelf verplaatst zich steeds meer naar de digitale klas of een virtuele omgeving. We moeten ons dringend afvragen of de leerkracht al deze nieuwe evoluties kan integreren in zijn klaspraktijk. Zo hebben de meeste leerkrachten voor hun cursussen al enkele jaren een elektronische leeromgeving (ELO) ter beschikking. En hoewel ELO’s niet zo nieuw meer zijn, is er weinig geweten over hoe de leerkracht die omgeving ondertussen inzet binnen zijn klas. Recent onderzoek biedt daar een antwoord op.

15 Docent-leerlingrelaties: een goed begin is het halve werk?
WETENSCHAP
Simone Doolaard
Hoe ontstaat een goede docent-leerlingrelatie? Tom Mainhard deed er promotie-onderzoek naar. Het blijkt belangrijk te zijn voor een docent om vanaf de allereerste les te proberen met een klas een relatie op te bouwen die wordt gekenmerkt door nabijheid en invloed. Relaties blijken relatief stabiel te zijn. Prettig te weten voor docenten, want daardoor kan een slechte les de relatie niet totaal verknoeien.

17 Thematische ondersteuning van scholen: Kansen, beperkingen en aandachtspunten
Jan Saveyn & Dolf Janson
In dit artikel over de thematische ondersteuning van scholen beschrijft Jan Saveyn de situatie in Vlaanderen. Die uitgebreide ondersteuning heeft voordelen, maar uiteraard ook nadelen. Hij besluit met een aantal tips voor scholen om ervoor te zorgen dat de eigen beleidsvoering en interne kwaliteitszorg overeind blijft. Ook de Nederlandse situatie wordt beschreven door Dolf Janson.

21 Conferenties
DE KEUZE
Congresladder

22 Adaptief behandelen op school
DE KEUZE
E.C. van Doorn & F. Verheij
Boekbespreking

24 Sites
DE KEUZE / THEMA: LEERMIDDELEN
Bespreking van meerdere websites:
www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/
www.basisschool.startje.com
www.marant.nl/b_cat.php?q=1021
www.schooltv.nl/beeldbank
http://netwijs.blogspot.com/2009/04/gebruik-leermiddelen.html
www.onderwijsraad.nl/actueel/persberichten/zet-in-op-meer-open-leermiddelen
www.ekens.nl/01%20Zelf%20leermiddelen%20ontwikkelen%20zegen%20of%20vloek.pdf
www.onderwijsmaakjesamen.nl/magento
www.steunpuntdiversiteitenleren.be/files/publicaties/Project%20multiculturele%20leermiddelen%20rapport.pdf
www.educatieve-uitgeverijen.nl/