Advies en Educatie — Jrg. 26 (juni 2009) Nr. 3

3 Raken met kwaliteit
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 Ongeoorloofd schoolverzuim in het basisonderwijs

Patricia Vuijk & David Heyne
Het voorkomen en bestrijden van ongeoorloofd schoolverzuim staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Veel aandacht gaat hierbij uit naar de bestrijding van schoolverzuim in het voortgezet onderwijs en het mbo.

6 Prof. Geert Kelchtermans: ‘Begrijp leerkrachten en schoolteams en ga samen als professionelen op weg’
INTERVIEW
Eric Vercammen
Advies & Educatie had een gesprek met professor Geert Kelchtermans van de Leuvense Universiteit. Hij leidt er het Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing en doet onderzoek naar veranderingsprocessen in het onderwijs. DŽ aangewezen persoon voor ons voor een interview over de professionele ontwikkeling van leerkrachten en de ontwikkeling van scholen.

9 Tussenevaluatie
COLUMN
Peter van Duijvenboden

10 Hogere onderwijs door opbrengstgericht werken?
WETENSCHAP
Simone Doolaard
‘Opbrengstgericht werken’ is in korte tijd een veelgebruikte term geworden. Er wordt een manier van werken mee aangeduid waarin scholen zich bewust zijn van wat de resultaten zijn van hun handelen. Door meer opbrengstgericht te werken zouden de kwaliteit van het onderwijs en de prestaties van leerlingen omhoog moeten gaan. De term is populair bij beleidsmakers en managers, maar is er ook empirisch bewijs van de effecten van opbrengstgericht werken? En onder welke voorwaarden leidt opbrengstgerichtheid daadwerkelijk tot betere resultaten?

12 Een goed begin is het halve werk! / Het begeleiden van startende leerkrachten in het primair onderwijs
HET IDEE
Elise Luiten
De overgang van de PABO naar de praktijk is groot. Gebleken is dat veel startende leerkrachten niet de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Hierdoor raken ze teleurgesteld en haken ze af. Een op de vijf leerkrachten gooit binnen een jaar de handdoek in de ring. Dit zijn welgeteld 1600 talenten die jaarlijks verloren gaan. Waar komt deze hoge uitstroom vandaan en hoe zou deze voorkomen kunnen worden?

15 Kwaliteit maak je samen / Vier onderwijsadviseurs bouwen samen met klanten aan integrale kwaliteit
PRAKTIJK
Eric Vercammen & Ruud Gorter
De kern van de kwaliteit van onderwijsadvies zit in verbeteren van het onderwijs en in het steunen van innovaties die bij leraren in de klas leven. De aanpak daarvoor moet een sociaal-constructivistische zijn: samen met scholen oplossingsgericht ontwerpen. Uitgaan van de kracht van scholen. Maar dan wel zo dat de aanpak gebaseerd is op een degelijke analyse van de huidige prestaties van de school; een analyse waarbij de school heel nadrukkelijk betrokken moet zijn en waarin de context een belangrijke rol speelt.

18 KWAMA: het Netwerk van Kwaliteitsmanagers binnen EDventure
NETWERKEN
Hoe zet je een interne audit op? Als de klant tevreden is, zijn wij dan ook tevreden? Een managementreview, hoe pak je dat aan? Wat is een Balanced Score Card? Wat heb ik aan de Parantion Web Survey voor mijn medewerkerstevredenheidsonderzoek? Zomaar wat vragen waar kwaliteitsfunctionarissen van onderwijsadviesbureaus mee te maken krijgen. Al vele jaren biedt EDventure haar leden de mogelijkheid te participeren in het Netwerk Kwaliteitsmanagers, kortweg KWAMA. De instelling van het Keurmerk Onderwijsadvies leidde tot intensivering van de onderlinge contacten.

19 Een nieuw gezicht; een nieuwe trend?
LEERLING EN ZORG
Wim Meijer
VeerKrachtGroep is gestart in de zomer 2008. De organisatie bestaat uit negen mensen, een mix van praktijkmensen en mensen met een academische achtergrond. Afhankelijk van de opdracht werkt men in wisselende samenstelling, multidisciplinair en in kleine teams die samen met de opdrachtgever een plan van aanpak opstellen. Opdrachtgevers zijn scholen van basis- tot en met beroepsonderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, dienstverlenende organisaties, overheden en bedrijven.

21 Conferenties
DE KEUZE
Congresladder t/m 2010

22 Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling, BOPO review
DE KEUZE
Jan Halin
Boekbespreking

23 Spelend rekenen met peuters en kleuters
DE KEUZE
Margreet Bos
Boekbespreking

24 Websites
DE KEUZE
Bespreking van meerdere websites:
Ministerie OCW (NL) (Kwaliteit van het onderwijs)
– Inspectie van het Onderwijs (NL) (Toezicht op onderwijskwaliteit)
– Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) (Oude en nieuwe INK-model achtergrondinformatie)
– Kwaliteit in Kaart (KIK) (Kwaliteitinkaart KIK)
– De opbrengst dat ben ik (SOVO) (De opbrengst dat ben ik 2008)
– Jaarverslag 2008 Onderwijsinspectie (VL) (Vlaamse onderwijsspiegel 2008)
– Nieuw agentschap bewaakt onderwijskwaliteit (VL) (Reorganisatie Vlaamse kwaliteitszorg)
– Geheugen van het onderwijs (NL) (90 jaar onderwijsgeschiedenis)