Advies en Educatie — Jrg. 25 (september 2008) Nr. 4


7 Over de bijdrage van gezondheid aan beter onderwijs
Goof Buijs, Nicole Boot
In dit artikel bieden we een overzicht van de belangrijkste conclusies uit de internationale literatuur over de gezonde school en de relatie met het onderwijs.

11 Criteria voor producten en diensten die werken
WETENSCHAP
Ruud Gorter
Op verzoek van EDventure heeft het Lectoraat Educatieve dienstverlening van Hogeschool INHolland in de literatuur onderzoek gedaan naar criteria voor producten en diensten van onderwijsadviesbureau’s die effectief zijn.


15 Een goede rekendidactiek, wat zijn de basisregels?
PRAKTIJK
Annemie Desoete en Martin Valcke
Niet vlot rekenen heeft meer consequenties dan niet vlot lezen. Dowker (2005) stelde vast dat volwassenen die niet vlot rekenen zelden een voltijdse baan op niveau vinden en vaak aangewezen blijven op handenarbeid en slecht betaalde beroepen.


19 Dyscalculie bestaat (en het is een ‘werkwoord’)
LEERLING EN ZORG
Annemie Desoete

19 Dyscalculie bestaat, maar…
LEERLING EN ZORG
Dolf Janson

En verder..

4 ICT op school: de randvoorwaarden
10 Column
17 Netwerken
20 De Keuze