Advies en Educatie — Jrg. 25 (juli 2008) Nr. 3


3 Personeelsbeleid
REDACTIONEEL
Ruud Gorter

4 De leraar als lerende netwerker?
ACTUALITEIT
Dolf Janson
Samenwerken is in. Niet alleen leerlingen worden steeds vaker gestimuleerd tot samenwerken, ook van leraren wordt dat in toenemende mate verwacht. Is dat realistisch? Wat is nodig om dat voor elkaar te krijgen? Vooralsnog lijken er meer vragen dan antwoorden.


12 Academische lerarenopleiding
HET IDEE
Ruud Gorter
Theo Wubbels en Rachel Streefland zijn initiator van de eerste en voorlopig nog unieke academische lerarenopleiding voor het basisonderwijs in Nederland.

19 De zorgleerling
LEERLING EN ZORG
Wim Meijer
Onderwijsveranderingen voltrekken zich langzaam. Een uitzondering daarop vormt de plotselinge invasie van zorgleerlingen in het basisonderwijs. Hun opmars brengt tot uitdrukking dat de traditionele onderwijstaak is verbreed met zorg.

En verder..

6 Niet te missen: Succesvol adviseren personeelsbeleid
9 Column
10 Wetenschap
15 Praktijk: Standaarden voor professionaliseren
17 De Stelling
18 Netwerken
21 De Keuze
22 Professionalisering binnen VVE