Advies en Educatie — Jrg. 25 (december 2008) Nr. 6

6 Van nascholing tot professionele ontwikkeling: een paradigmaverschuiving
Niemand kan in iemand anders’ plaats leren. Ook leraren dienen zelf hun leerproces aan te sturen. Professionele ontwikkeling is levenslang leren van leraren in de context van de school als lerende organisatie. Een effectief nascholingsbeleid is ingebed in een coherent schoolbeleid inzake professionele ontwikkeling. Kan je leraren verplichten nascholing te volgen? Hoe beslis je, gezien het beperkte nascholingsbudget, wie welke cursus mag volgen en wie niet? Hoe kan je het vervangingsprobleem oplossen? Wat moet er allemaal in een nascholingsplan staan?


12 Schoolboeken: doe het zelf!
Kunt u zeggen of u de nieuwe financiering van schoolboeken een goede maatregel vindt? De meeste scholen en hun adviseurs hebben hier geen eenduidig antwoord op. Wel heeft iedereen in de gaten dat de gratis schoolboeken een scala aan niet bedoelde effecten gaat hebben. Het oorsponkelijke doel van de maatregel, het ontzien van de lage inkomens, is daarbij op de achtergrond geraakt.


19 Kansen bij Passend onderwijs
Passend onderwijs stimuleert scholen na te denken over de opvang van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften: rugzakleerlingen en leerlingen die nu naar vormen van SO/VSO/SBO en praktijkonderwijs aan. Het gaat om ongeveer 6% van alle leerlingen. Schoolbesturen moeten hen een passend onderwijsarrangement bieden. In regionale netwerken wordt nagedacht over de vraag: wat is de beste plek voor deze kinderen? Er tekenen zich vier ‘ideaaltypische’ profielen af, op te vatten als een potenti‘le ontwikkelinglijn voor scholen. Maar elk profiel kan voor een school ook een weloverwogen eindfase vormen.


En verder..

4 Actualiteit
9 Column
10 Wetenschap

15 Praktijk
17 De stelling
18 Netwerken
21 De Keuze