Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (december 2010) Nr. 6

…le dag Welke instrumenten kan een school inzetten om leerlingen te werven? Onderwijsontwikkeling 29 onderwijs op maat in de bovenbouw Over ontwikkelingsgericht onderwijs. Hoe kan een leerkracht een interessant thema opbouwen waarin óók de onderwijsdoelen en inhouden ruimschoots aan bod komen? 41 Rikus RenTing (PCOU): `De belangrijkste factor in het onderwijs is de leraar.´ Hard werken alleen is niet genoeg, je moet weten waarom en waaráán je zo ha…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (januari 2010) Nr. 1

…uitkomsten van metingen. De betrokkenen zijn: (1) de leerling voor wie het onderwijs bedoeld is, (2) de leraar die het onderwijs geeft en (3) de schoolleiding die de voorwaarden voor goed onderwijs creëert. Om scholen te stimuleren om opbrengstgericht(er) te gaan werken, zijn er echter meer actoren nodig dan de drie hiervoor genoemde. Opbrengstgericht werken is een zaak van alleman. Wie kunnen (moeten) een bijdrage leveren aan het succesvol invoer…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (2012) Nr. 6

…onele kunstenaars uitgevoerd en sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Onderwijsvernieuwing 14 Beter luisteren naar kinderen In september 2011 is in Schiedam de kindergemeenteraad van start gegaan, een raad bestaande uit zeventien kinderen van de groepen 7 van verschillende basisscholen in Schiedam. Kwaliteitszorg 20 Lesgeven als een kanjer Goed lesgeven. Wie wil dat nu niet? In het boek ‘Teach Like A Champion’ beschrijft de Amerika…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (2012) Nr. 5

…24 Aandacht voor burgerschap Het wil nog niet vlotten met het burgerschapsonderwijs. De Onderwijsraad vindt dat de overheid een actievere rol moet spelen en komt met enkele adviezen. Onderwijsontwikkeling 21 Omgaan met doelen in het groepsplan Veel scholen zijn aan de slag gegaan met opbrengst- en handelingsgericht werken. In een serie van vijf artikelen bekijken we diverse aspecten van het implementeren van een opbrengst- en handelingsgerichte w…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (2012) Nr. 4

…ob blijkt het voortbestaan van maar liefst 900 scholen te worden bedreigd. Onderwijsontwikkeling 22 Onderwijssummit 2010: Kennis delen Žn in praktijk brengen Kennisontwikkeling, kennisbenutting en professionalisering moeten krachtiger met elkaar verbonden worden. EDventure verzorgt daarom op 13 november de eerste Onderwijssummit, een kennisconferentie voor en door onderwijsprofessionals. 26 Zijn we goed voorbereid voor de komende vier jaar? U geef…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (2012) Nr. 3

…zegt Nico Koopman, auteur van het digitale rekenprogramma Rekenen op Maat. Onderwijsontwikkeling 36 Uitdagend onderwijs voor hoogbegaafden `Goede begeleiding volstaat niet bij goed leermateriaal’, benadrukt Astrid Mol. `Het aanbieden van extra werk alleen is niet voldoende. Erkenning, begeleiding, beoordeling, eisen stellen, alles hoort erbij.’ Communicatie 30 Profileren met social media Social media worden nog weinig gebruikt in het onderwijs. Da…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (2012) Nr. 2

…aliteitszorg 32 Opbrengstgericht werken in drievoud In het Bestuursakkoord Primair Onderwijs 2012-2015 staat dat het verhogen van de opbrengsten ŽŽn van de belangrijkste speerpunten is van het overheidsbeleid. Financieel management 36 Kosten verlagen door slim (Europees) aan te besteden Bij Stichting Klasse lag de verantwoordelijkheid voor de inhuur van schoonmaak en van andere diensten voorheen grotendeels bij de leiding van de locaties. Gecombin…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (januari 2012) Nr. 1

…liceerde de gemeente Amsterdam (met trots) de eerste Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam. Wat staat er in de Kwaliteitswijzer, wat is het nut en wat kunnen andere scholen hiervan leren? Onderwijsvernieuweing 20 Onderpresterende kinderen een flinke opkikker gevenHet idee komt uit Engeland: plaats kinderen met een leerachterstand in een uitdagende en aansprekende omgeving en ze zullen beter presteren. Tien Nederlandse voetbalclubs hebben het c…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (2011) Nr. 6

…rwijs 2.0 is een Linkedingroep waar discussies worden gevoerd over actuele onderwijskundige thema’s. Elke Pulse wordt ‘e’en van de discussies voor u samengevat. Deze keer een discussie over tablets in het onderwijs in relatie met zelfstandig werken. En verder 6 Nieuws 21 Onderwijs in stelling 29 Column Martin van Rooij 32 Yes we can, Engels vanaf groep 1 op basisschoool De HornJan Heijman, directeur van basisschool de Horn, is voorvechter van het…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (2011) Nr. 5

…g en het tweede hoofdstuk over het basisonderwijs wordt beschreven hoe het primair onderwijs ervoor staat met betrekking tot het plegen van kwaliteitszorg. 30 Hoe excellent bent u?In het actieplan ‘Basis voor Presteren’ (mei 2011) vraagt de minister van Onderwijs nadrukkelijk aandacht voor excellente scholen. Zij doet dat in de veronderstelling dat het erkennen van goede prestaties bijdraagt aan het realiseren van een ambitieuze leercultuur. En da…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (2011) Nr. 4

…en voor het gezin, maar door bemoeienisvan de overheid dreigt het Leonardo-onderwijs te verdwijnen.De familie vertelt. Onderwijsontwikkeling 28 Toetsen van kleuters Toetsen spelen een cruciale rol in het basisonderwijs. Alle leerlingen– ook de kleuters – hebben er mee te maken. De beoordelingkan dienen om het leerproces van de kleuter tijdig bij te sturen ofom kinderen die extra leertijd nodig hebben op te sporen. Financieel management 26 Eerst ki…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (mei 2011) Nr. 3

…et ook anders? Financieel management 31 De financi‘le gevolgen van Passend onderwijsDe invoering van Passend Onderwijs heeft grote inhoudelijke en financi‘le gevolgen voor scholen en hun besturen. Dit artikel schetst de financi‘le gevolgen, op basis van de medio april 2011 bekende informatie en doet aanbevelingen voor een goed voorbereidingstraject. En verder 6 Nieuws 13 Column Martin van Rooij 34 HŽlne van Dieteren leert kinderen alsnog lezenHet…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (februari 2011) Nr. 2

…TNO en de TU-Delft komen tot dezelfde conclusies. Het is tijd voor actie. Onderwijsontwikkeling 16 geen goed rekenonderwijs zonder een goed rekengesprek Een gesprek met de voorzitter van de nvorwo, jaap vedder, over het belang van het protocol ERWD en de vervolgstappen die nodig zijn om het rekenonderwijs in Nederland naar een hoger plan te tillen. 36 Beter lesgeven door jaarlijkse check Een flink aantal schoolbesturen is gestart met een jaarlijk…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (januari 2011) Nr. 1

…wachten. Hoe pak je ordeverstoorders beter aan? Hoe zorg jij voor een goed onderwijsklimaat in de klas. Ontwikkelingsgericht onderwijs 22 Omgaan met verschillenKinderen in groep 3 komen meestal met uiteenlopende lees- en schrijfniveaus binnen. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? En verder 6 Nieuws 14 Column Martin van Rooij 19 De handelingsgerichte weektaakIn veel gevallen is de weektaak een verzameling activiteiten die vooral ‘af’ moet. Zelfs i…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (december 2010) Nr. 6

…le dag Welke instrumenten kan een school inzetten om leerlingen te werven? Onderwijsontwikkeling 29 onderwijs op maat in de bovenbouw Over ontwikkelingsgericht onderwijs. Hoe kan een leerkracht een interessant thema opbouwen waarin óók de onderwijsdoelen en inhouden ruimschoots aan bod komen? 41 Rikus RenTing (PCOU): `De belangrijkste factor in het onderwijs is de leraar.´ Hard werken alleen is niet genoeg, je moet weten waarom en waaráán je zo ha…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (oktober 2010) Nr. 5

…Sociale vaardigheden 32 Omgaan met verschillen: contact met allochtone oudersNog steeds worden gesprekken met allochtone ouders ingewikkelder gevonden dan met autochtone ouders. Wat kunnen we hier aan doen? Ontwikkelingsgericht onderwijs 26 Resultaat is waar je voor staatIn Ontwikkelingsgericht onderwijs wordt geprobeerd een ondfersteunende leergemeenschap vorm te geven, waarbinnen leerlingen sociaal-emotioneel kunnen groeien Žn cognitief worden…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (oktober 2010) Nr. 4

…chouwd als een groot geschenk. Leiden door te luisteren, hoe zou dat zijn? Onderwijsontwikkeling 14 Goed rekenonderwijs vraagt om ijzersterke voorbereiding Het maken van een goede rekenles vergt een behoorlijke inspanning en vooral een goede voorbereiding. Welke stappen moet je doorlopen voor een goed resultaat? Communicatie 40 rol van ouders in onderwijs onbenut Er is veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Terecht, want het gaat om de…

Volgens Bartjens — Jrg. 29 (juni 2010) Nr. 5

…in deze rubriek– Mancala 38 Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriftenIN/UITGELICHTPeter van den Breemen– ‘Goed rekenen? Goed lesgeven!’ in Pulse Primair Onderwijs– ‘Het leren van de tafels’ in JSW…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (april 2010) Nr. 3

…gericht leiderschap: leraren beter makenIn april 2010 ontvigen scholen het onderwijsverslag 2008-2009 van de Inspectie van het Onderwijs. Wat heeft de Inspectie te melden? Sociale vaardigheden 44 Minder effectiever vergaderen, wie durft?Goed vergaderen in het onderwijs is geen sinecure. Een paar tips om het vergaderen (weer) zinvol te maken. Onderwijsontwikkeling 18 Co-teaching: een passende aanpak voor passend onderwijsSinds de jaren negentig pro…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (april 2010) Nr. 2

…n Onderwijs, Cultuur en wetenschappen en over zijn verbeteracties voor het primair onderwijs. Kwaliteitszorg 20 Opbrengstgericht leiderschap: medewerkers ontwikkelenAls er iets is waar uw medewerkers recht op hebben, dan is het wel een schoolleider die werk maakt van het leren van zijn leraren. 38 Bekwaamheidsdossier kritisch beoordeeldIn het onlangs verschenen rapport `Bekwaamheidseisen in de school. Op weg naar versterking beroepskwaliteit lerar…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (januari 2010) Nr. 1

…uitkomsten van metingen. De betrokkenen zijn: (1) de leerling voor wie het onderwijs bedoeld is, (2) de leraar die het onderwijs geeft en (3) de schoolleiding die de voorwaarden voor goed onderwijs creëert. Om scholen te stimuleren om opbrengstgericht(er) te gaan werken, zijn er echter meer actoren nodig dan de drie hiervoor genoemde. Opbrengstgericht werken is een zaak van alleman. Wie kunnen (moeten) een bijdrage leveren aan het succesvol invoer…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 1 (november 2009) Nr. 3

…jsveld geluisterd 23 Special rekenenCees Bos en anderen 35 Geld maakt goed onderwijs mogelijkAldert WesterFinancieel management de baas 38 Raymond van den BergDe contrasten in het basisonderwijs zijn groot, Sommige scholen, met name in de grote steden, verschieten van kleur, naderen de opheffingsnorm en vechten voor lijfsbehoud. Maar er zijn ook scholen, met name in nieuwbouwwijken, die groeien als kool en kampen met groeipijnen en groeispurten. 4…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 1 (september 2009) Nr. 2

…aanstaande positie als kenniseconomie nadstreeft. Dat lukt alleen met goed onderwijs. Hoe ziet de ideale leerkracht eruit?53 Stelling: Goed rekenonderwijs verzorgen is de taak van de directie!54 Opbrengstgericht werken: hoe doet u dat?Cees Bos58 Producten en diensten60 Ouders tevreden over het basisonderwijsUit het Nationale Scholenonderzoek blijkt dat de meeste ouders tevreden zijn over de basisschool van hun kind. Meer dan 85% van de kinderen op…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 1 (juni 2009) Nr. 1

…en op met Pulse PO 20 Waar of niet?. Cees Vernooij over beter lees- en taalonderwijs 22 Leiders maken het verschil. Cees Bos over kwaliteitszorg 26 Het oneigenlijke gevecht om de hoogbegaafde leerling 30 Hebben we ook een rekencrisis?Dolf Janson, Marant 32 ICT: Zegen of zorgenkindBouwe Kopal zet de voor- en nadelen op een rij 36 Bijscholing is kwestie van prioriteiten stellenRikus Renting 41 Onderwijs in stelling gebracht? 42 Meer aandacht voor ta…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 1 (januari 2009) Nr. 4

…Cees Bos In haar brochure Analyse en waardering van Opbrengsten (primair) onderwijs heeft de Inspectie van het Onderwijs beschreven hoe zij de ontwikkeling van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte beoordeelt. In het algemeen geldt dat deze leerlingen zich naar hun mogelijkheden moeten ontwikkelen en dat voor deze leerlingen een realistisch ontwikkelingsperspectief (OPP) moet worden opgesteld. Scholen worstelen met deze materie. Over we…