Pedagogische Studiën — Jrg. 97 (maart 2021) nr. 6

…ofessionaliseren. Wanneer de schoolcultuur kenmerken van een professionele leergemeenschap heeft, zou dat voor de professionele ontwikkeling van ervaren docenten bevorderend kunnen werken. Deze verkennende, kwalitatieve studie tracht de relatie tussen schoolvisie, schoolcultuur en professionaliseringsactiviteiten van ervaren docenten te verhelderen. We vergelijken ervaren docenten van twee scholen voor voortgezet onderwijs: een school met een uitg…

Basisschoolmanagement — Jrg. 35 (februari 2021) nr. 1

…12 Directie Koningin Julianaschool : ‘Denken, durven, doen en bijsturen’ Chris Zwart 14 Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit Anita van de Bunt 17 Hans Hoornstra: ‘Columbus had ook geen handleiding Hans Verboon 20 De vijf dimensies van een professionele leergemeenschap Sarah Bergsen, Erik Meester en Michel Freriks 24 Omgaan met heftige gebeurtenissen Henriette Hoogenkamp 27 Leesonderwijs: wat is er mis en hoe kan het anders? Jos Cop 30 Juridisc…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (december 2020) nr. 4

…samenwerking voor- en vroegschool Margreet Louw en Marjan van der Maas Een professionele leergemeenschap (PLG) ontstaat wanneer leerkrachten en pedagogisch medewerkers met elkaar samenwerken, informatie delen, een onderwerp onderzoeken en werken aan het verbeteren van de onderwijspraktijk. Binnen het integraal kindcentrum (IKC) en de samenwerking tussen voor- en vroegschool liggen kansen om met behulp van een PLG een kwaliteitsslag te maken. 26 Op…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (juni 2020) nr. 10

…isering jonge kind Conny Reijns-Belvroy en Alma Rikkerink De professionele leergemeenschap Jonge Kind (PLG JK) wil een inkijkje geven in hun werkwijze en andere enthousiaste leerkrachten jonge kind laten zien op welke manier zij hun leergemeenschap hebben opgezet. Leren van en met elkaar is hun missie. 18 Lachen, leren en floreren op school Elly Singer Lachen en humor zijn belangrijk in het leven van jonge kinderen. Zeker ook in coronatijd. Geef j…

JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 104 (april 2020) nr. 8

…Rick de Jongh, Marit Nijdam Veel scholen in Nederland werken samen in een professionele leergemeenschap (PLG). Er wordt ook veel over geschreven, maar concrete praktijkvoorbeelden ontbreken vaak. Wat zijn nu de ‘werkzame ingrediënten’ van een PLG en hoe verhouden die zich tot de dagelijkse praktijk? Een casus. 18 Klasinteractieprofielen als basis Merel Harkmans, Marjolein Zee Waar voorheen voornamelijk de leerkracht bepaalde wat er in de les gebe…

Basisschoolmanagement — Jrg. 34 (april 2020) nr. 3

…veerkracht van de leerkracht en leerling Jacques Jacobs 14 Convergente differentiatie in de klas Anne Luc van der Vegt 18 Edith Hooge: ‘Vanuit kansengelijkheid is de groei van privaat onderwijs zorgelijk’ Frans Weeber 20 Deep Democracy en de professionele leergemeenschap Marijke Nederkoorn-Bajema 24 De overeenkomsten tussen een directeur en een piloot Ron Stevens 27 Behoedzaam afwachten is een uitstekende strategie Richard Engelfriet 30 Juridisch…

Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 40 (april 2019) nr. 1

…at leerlingen een verkeerde uitleg krijgen. Wat doe je? 19 Feedback in een professionele leergemeenschap – Een onderzoek naar het versterken van de onderzoekende houding van beginnende docenten Micha Ummels, Helma Oolbekkkink & Paulien Meijer Micha Ummels, Helma Oolbekkink-Marchand en Paulien Meijer onderzochten hoe feedback kan bijdragen aan het (verder) ontwikkelen van en onderzoekende houding bij beginnende docenten 33 Van eigenwijs naar samen…

Pedagogische Studiën — Jrg. 95 (november 2018) nr. 3

…nele ontwikkeling en schoolontwikkeling M. Schaap, H. Leeferink, P. Meijer Professionele leergemeenschappen (PLGs) hebben onder andere als doel om zowel professionele ontwikkeling van leraren als schoolontwikkeling te bevorderen. Dit veronderstelt dat leraren hiervoor professionele ruimte ervaren binnen hun school. In dit onderzoek is daarom ervaren professionele ruimte van 18 leraren in het voortgezet onderwijs onderzocht die deelnemen aan een bo…

Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 38 (december 2017) nr. 4

…petenties ontwikkelen voor ontwerpgericht onderzoek; richtlijnen voor de hbo-masteropleiding Wenckje Jongstra, Ietje Pauw & Susan McKenney Good Practice 81 “Ik gebruik die taaldingetjes nu ook in andere lessen” Hoe leerkrachten basisonderwijs geïntegreerd onderwijs leren ontwerpen in een professionele leergemeenschap Conny Boendermaker, Mieke van Diepen, Marcel Heeremans & Hanno van Keulen Beschouwing 89 De leraar staat er niet alleen voor: naar e…

Didactief — Jrg. 47 (november 2017) nr. 9

…-congres. 32 Leerplan: tussendoelen rekenen/wiskunde 34 Q&A: Marie-Jeanne Meijer 35 Onderzoek kort 39 Column: Biesta kiest 40 Ontwikkel jezelf in PLG Aan je vaardigheden kun je ook samen met collega’s van andere scholen werken. Twee leraren verbeterden in zo’n professionele leergemeenschap leesvaardigheid met Lesson Study en formatief evalueren bij NLT. 43 Maak mindmap van prentenboek 44 Zittenblijvers in sbo stromen hoger uit 45 Column: juf Eline…

De nieuwe leraar — Jrg. 3 (juni 2017) nr. 2

…ren Vorig jaar schreven we over OBS De Buut in Nijmegen, die zich midden in de omslag van traditioneel naar vernieuwend onderwijs bevond. Het wachten was op de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw. We zijn De Buut blijven volgen in hun ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Hoe is het er nu? 24 Een leven lang leren in de praktijk Een bijdrage van Exova 28 Siem, die kon pas roken! Jacques Jacobs En verder… 03 Editorial 09 Column Da…

De Nieuwe Meso — Jrg. 3 (december 2016) nr. 4

Professionele leergemeenschappen van ervaren docenten Rutger van Sande Een professionele leergemeenschap (plg) is een platform dat leraren in staat stelt tijdelijk uit de hectiek van de eigen onderwijspraktijk te stappen en met enige afstand samen met collega’s te reflecteren op die praktijk. Het lectoraat Bètadidactiek van Fontys Lerarenopleiding Tilburg heeft in samenwerking met de Zeeuwse academische opleidingsschool (ZAOS) een aantal plg’s ing…

Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 55 (december 2016) nr. 11/12

…ie meesters worden Henk Sligte, Marco Snoek & Arjan Heyma 549 Moet de leraar een orthopedagoog worden? Guuske Ledoux, Liselotte van Loon-Dikkers, Ed Smeets & Femke van den Berg. 565 De Deur van het Klaslokaal open: leraren leren in de school als professionele leergemeenschap. Wouter Schenke en Irma Heemskerk 576 Samenwerking tussen onderzoekers en docenten: wat valt ervan te leren? Edith van Eck en Monique Volman 587 Retro Perspectief 590 Lees-v-a…

De Nieuwe Meso — Jrg. 3 (juni 2016) nr. 2

…van de professionalisering’s methode Lesson Study. Uwe Krause schetst de werking van een vakdidactisch netwerk. Tom van Eijck en Ed van den Berg tenslotte geven een voorbeeld van een professionele leergemeenschap van studenten, leerkrachten en opleiders. 106 Epiloog: de rol van de schoolleider en bestuurders Pieter Leenheer…

Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 36 (december 2015), nr. 4

…TOndeur, Els Castelein en Jeroen Thys 17 Ontdekkend & Waarderend leren in professionele leergemeenschappen Helma de Keijzer, Ritie van Rooijen en Piet Vogel 23 Professionele leergemeenschappen in scholen: een kwestie van eigenaarschap en professionele ruimte Harmen Schaap en Elly de Bruijn 41 Collectief leren in grote of kleine teams…? Wyb Schuit 47 Leren en helpen leren in professionele leergemeenschappen: een LOEP-casus Eline Vanassche en Geert…

School aan Zet magazine — (juni 2015), nr. 9

…De professionaliseringstips van Martin Dogger Leraar en ambulant directeur Martin Dogger deelt zijn professionaliseringstips met u. 12 Dag op stap met Ria Sluiter 14 Leidinggeven aan een professionele leergemeenschap 16 In gesprek met kwartiermaker toptalen Margriet Buwalda 18 Levende leraren zijn leraren aan zet 23 Column: Aan zet?…

SpeZiaal — Jrg. 9 (juni 2014) Nr. 2

…ge een opmerkelijk voorbeeld, waarbij ‘het mes aan twee kanten snijdt’. 37 Professionele leergemeenschap BEGELEIDING Goed nieuws voor interne begeleiders: Relatief ‘zwakke’ leraren kunnen even goed presteren als hun gemiddelde colleaga’s, mits zij continu reflecteren en in gesprek zijn over hun taak en over het leren van kinderen. Leraren trekken zich op aan elkaar en leerlingen profiteren daarvan. Intern begeleiders spelen hierbij een cruciale ro…

JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 98 (februari 2014) Nr. 6

…zen?39 OndersteuningVAN DE STAPELBianca Pannekoek– De onderwijsklapper– De professionele leergemeenschap in het onderwijs– Mediawijsheid44 Tuinkers groeit snelSCIENCE IN DE BASISSCHOOLVincent KlabbersIn deze rubriek lees je hoe kinderen onderzoek kunnen doen naar natuur en techniek. Verzamel alle afleveringen!46 Methode BLIKSEM voor begrijpend lezenGEREEDSCHAPJoop StoeldraijerDe BLIKSEM-aanpak is een aanpak voor begrijpend lezen voor groep 5 t/m 8…

Didactief — Jrg. 43 (november 2013) Nr.9

…) realiteit? ONDERZOEK Jannet Doppenberg, Anouke Bakx, Perry den Brok ‘Een professionele leergemeenschap!’ Dat is wat veel scholen willen zijn. Een school waarin leraren van en met elkaar leren, met als doel het onderwijs voor leerlingen te verbeteren. Dit blijkt nog helemaal niet eenvoudig. 34 De Curriculimmonitor LEERPLAN Filip Bloem Nederlandse scholen hebben relatief veel vrijheid om hun eigen curriculum in te richten. Maar er bestaat nog wein…

TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2013-05 (november)

…” Meer en meer krijgt het onderwijs allerlei maatschappelijke vraagstukken op zijn bordje. Moet de school alles aanpakken en kunnen oplossen? En welke rol ligt er voor de IB’er? Expert Dolf van Veen geeft antwoorden. Hoe word ik een professionele leergemeenschap? Elke werkomgeving bevat professionals met een scala aan opgebouwde competenties. Is dat voldoende om te werken aan een gedragen en afgestemde ondersteuningsstructuur die Passend onderwijs…

Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (oktober 2013) Nr. 7

…wat een schoolleider volgens hem kan doen om daadwerkelijk de weg naar een professionele leergemeenschap in te slaan.10 Inrichting van de organisatie in het primair onderwijsHarm KlifmanORGANISATIEVERANDERINGDe invoering van een nieuw bestuursmodel met het oog op de scheiding van bestuur en (intern) toezicht in het primair onderwijs is goeddeels gerealiseerd. Voor veel stichtingen en verenigingen reden voor de volgende stap: de doorvertaling in ni…

Didactief — Jrg. 43 (mei 2013) Nr. 5

…erkt op een eigentijdse manier aan de professionalisering van het team. In Professionele Leergemeenschappen werken leraren en schoolbegeleiding intensief samen om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren. ‘Ik kijk nu kritischer naar mijn eigen lessen’. 14 FAITS DiversCasper Hšyng– 21e eeuws onderwijs global– Voer voor discussie– Leesprestaties verbeteren– Social Media: van de tas in de klas– Netwerk 21– Serious gaming voor leiders– Het 21st centur…

Pedagogische Studië‘n — Jrg. 87 (juli 2010) Nr. 4

…praktijkgericht onderzoek, professionaliteit van docenten en de school als professionele leergemeenschap.296 ‘Stel een andere vraag en je krijgt een ander antwoord’/ Reflecties over onderzoek door lerarenG. Kelchtermans & E. VanasscheDISCUSSIE Aan de hand van de artikelen in dit nummer bespreken de auteurs drie kwesties. In de eerste plaats bepleiten zij het zuinig en zorgvuldig gebruiken van de term onderzoek. Ten tweede wijzen zij op het gevaar…

Basisschoolmanagement — Jrg. 24 (april 2010) Nr. 4

…en de professionele cultuur… “REDACTIONEELJosŽ Vervoort 4 Andy Hargreaves: Professionele leergemeenschappenDUURZAME RESULTATEN BOEKENJohn OudejansDeze bijdrage van Hargreaves is een deel van een opstel dat ontleend is aan het voorwoord van ‘Teaching in the Knowledge Society; Education in the Age of Insecurity, (2003). Hargreaves pleit voor een school als professionele leergemeenschap en relativeert de betekenis van het prestatiegerichte instructie…

Didactief — Jrg. 34 (september 2004) Nr. 7

…’t Einder in Gemert. Lector Eric Verbiest onderzoekt hoe je het beste een professionele leergemeenschap kunt vormen. En schooldirecteur Erik Adema krijgt steun bij de verwezenlijking van zijn plannen.20 KloproggeCOLUMNKennisleed.—————————————————————–Special: REKENEN EN WISKUNDE– in binnenkatern tussen pag. 20 en 21Realistisch reken-wiskunde onderwijs is ingeburgerd in Nederland. Het heeft inmiddels zelfs zijn weg gevonden naar het speciaal onder…