Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 4 (2012) Nr. 6

…Onderwijs ook voor deze groep leerlingen geen luxe maar pure noodzaak is. Onderwijsmanagement 45 Processen zijn cool We zetten in onze scholen heel wat afspraken op papier: over het organiseren van ouderavonden, over het uitvoeren van planmatige zorg, over instructievaardigheid… maar zijn al deze afspraken altijd even actueel, vindbaar en bruikbaar? En verder 6 Nieuws 17 Column Theo Wildeboer 16 Bent u klaar voor de 21e eeuw? 18 Het Maatman stich…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 3 (januari 2011) Nr. 1

…tor die bij velen tot de verbeelding spreekt: de wereld van de luchtvaart. Onderwijsmanagement 42 Tien tips om orde te houden in de klasKinderen die met potlood op de tafel tkeenen, lachen om fouten van klasgenoten, de les uitlopen, zich opmaken in de klas. Geen enkele leerkracht, zit daarop te wachten. Hoe pak je ordeverstoorders beter aan? Hoe zorg jij voor een goed onderwijsklimaat in de klas. Ontwikkelingsgericht onderwijs 22 Omgaan met versch…

Meso Magazine — Jrg. 27 (oktober 2007) Nr. 156

…ssinkSinds enige jaren is er in de onderzoeksliteratuur op het terrein van onderwijsmanagement aandacht voor ‘distributed leadership’, oftewel ‘gespreid leiderschap’ (hoewel het begrip zich wat lastig laat vertalen). In de vakliteratuur en in opleidingen en trainingen heeft het begrip echter nog nauwelijks ingang gevonden. In die kringen is ‘onderwijskundig leiderschap’ nog onverminderd populair, terwijl dat begrip in wetenschappelijke kringen jui…