OnderWijsTijd — Jrg. 1 (december 2021) nr. 4

…ebben we geleerd van die tijd waarin alles moeilijk was? Zeven vragen over motivatie bij pubers in tijden van corona Yvonne van Sark & Huub Nelis Jongeren bevinden zich in hun formatieve fase, die unieke levensfase waarin je je identiteit ontwikkelt. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Dat zijn klassieke vragen die dan belangrijk worden en waar jongeren steeds meer een antwoord op kunnen formuleren aan de hand van ervaringen die ze opdoen en de re…

Kleuteruniversiteit Magazine — Jrg. 1 (november 2021) nr. 6

…en met een ontwikkelingsvoorsprong soms moeilijk te motiveren zijn? Wat is motivatie precies? En wat heeft dat te maken met top-down onderwijs? Greenscreenbox Maak een video met een green screen Als je een video opneemt voor een groene achtergrond kan de computer/tablet daar een truc mee uithalen. Op de plek van het groen wordt het beeld doorzichtig. Hierdoor kun je er een andere video of foto achter plaatsen en zo lijkt het net alsof je op een he…

Examens — Jrg. 18 (september 2021) nr. 3

…an Leraren, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Een curriculumperspectief op motivatie Rob Kickert, Marieke Meeuwisse, Karen M., Stegers-Jagers, Peter Prinzie en Lidia Arends Interview met Jos Sanders, lector bij de HAN Kelly Beekman en Annie Kempers Toetsing op afstand. Uitkomsten van een landelijke enquête onder examencommissies in hbo en wo Roelof van Deemter en Sharon Klinkenberg Rubrieken Redactioneel Terecht of niet….? Gastcolumn NVE Gezien en…

Talent — Jrg. 23 (mei 2021) nr. 3

…t van der Meulen 22 Rust en resultaten Groningse Schoolvereniging gaat voor voltijds HB-onderwijs 26 Leren signaleren Experts in het hele land 29 Liefdevol stimuleren De invloed van ouders op de motivatie van hun begaafde kind En verder 08 Challenge 09 Kort nieuws 16 Vooruit 20 Recensie 24 Column Janneke Berendsen-Hulshof 25 Gaaf! 28 Column Maddy Hageman  …

PO Management — Jrg. 8 (april 2021) nr. 16

…choolleider alle recente ontwikkelingen bij elkaar in een samenhangend plan 43 Stichting Kerobei over het Rijnlandse model: meer voldoening voor leerkrachten Onderwijs & ICT 46 Kunstmatige intelligentie in de klas volgens Charles Wood Onderwijs & motivatie 06 Prof. dr. Nick van Dam: ‘Wie wil blijven werken, blijft zich bijscholen en omscholen’ Pedagogiek 26 Kinderboekenschrijver Fabien van der Ham: Filosoferen? Dat kan én doet iedereen! Profession…

Kader Primair AVS — Jrg. 26 (maart 2021) nr. 7

…wat deze aan kinderen zouden moeten meegeven: goed onderwijs, intrinsieke motivatie, een brede ontwikkeling en vooral een stevige portie persoonsvorming. ‘Het gaat bij ons nooit niet over onderwijs.” Iedere maand 07 Illustratie Djanko 27 Zo kan het ook! Woorden leren in het Taallokaal 36 Van de AVS 38 AVS Academie Mentoring- en coachingstrajecten voor schoolleiders 42 Voor jou geselecteerd 45 Boekbespreking Systeemdenken in een lerende school    …

PO Management — Jrg. 7 (november 2020) nr. 15

…vak op de kaart zetten 19 Schoolleiders aan het woord: Wat heeft het onderwijs geleerd van de coronacrisis? 36 Hoe geef je als schoolleider succesvol leiding aan veranderingen? Onderwijs & motivatie 06 CBS De Ark: verrijking voor álle kinderen Onderwijs & ICT 25 Lessen uit de lockdown Professionalisering 42 De PDCA-cyclus van nascholing  …

Van twaalf tot achttien — Jrg. 30 (november 2020) nr. 9

…Ottenhof en Karin Verdel Tip van de redactie 50 Gastrecensie: Meesters van motivatie 54 Waarom? Daarom! Petra Reijnhoudt en Jacques Dane Rubrieken 05 Editorial 09 Column Anne Bergsma: Kan-wel of kan-niet? 17 Gastcolumn Arnoud Kuijpers : iets met moeten of mogen 25 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief 26 In het kort 29 Raadpleeg de Kennisrotonde 37 Column Koen Ottenhof: Willy en het grote gamificationavontuur 46 Pelgrim in podcast…

Gifted@248 — Herfst 2020

…olgens vastloopt in het onderwijs. Zij kunnen hierdoor afzakken in niveau, motivatie, welbevinden en gedrag. Dit kan zulke extreme vormen aannemen dat een kind depressief wordt en/of heftige (internaliserende en/of externaliserende) ‘gedragsproblemen’ gaat vertonen. Veelal zijn interventies die hierop volgen nog te vaak curatief en symptoombestrijdend, waardoor er soms juist een contra-effect bereikt wordt. In dit artikel zal Wanda Glebbeek tracht…

Orthopedagogiek : Onderzoek en praktijk — Jrg. 59 (april 2020) nr. 2

…teit hierin op zich beperkt is, maar dat factoren als een hoge intrinsieke motivatie, ondersteunend gezin en schoolklimaat, en toereikend cognitief aanbod juist een (zeer) belangrijke rol spelen. Andersom lijken factoren als het (gevoel van) anders zijn, moeite met falen, overpresteren, gebrekkige studievaardigheden en de aanwezigheid van comorbiditeit juist een negatieve rol te spelen binnen de talent- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van ho…

JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 104 (april 2020) nr. 8

…ijd bij de Inspectie ervaren? 40 Projectonderwijs: waarom en hoe? Marije den Otter Op welke manier kan projectonderwijs bijdragen aan het structureel aanleren van 21e eeuwse vaardigheden, het aansluiten bij niveauverschillen en het vergroten van de motivatie van leerlingen? Rubrieken 11 Social 16 Apps enzo 22 Op de agenda 25 Praktijk 29 Lezersactie 31 Stoppen of doorgaan? 36 Laat ze lezen! : Boeken over oorlog en bevrijding 39 Vakliteratuur 45 Col…

PO Management — Jrg. 7 (april 2020) nr. 14

…rijke leerervaring’ 18 Jaap Verouden (Day a Week School): ‘Alle kinderen willen uitgedaagd worden’ Management 24 Onderwijs anders organiseren? 7 aanbevelingen voor een zorgvuldige implementatie 38 Hoe ontwikkel je een duurzaam integraal kindcentrum? Motivatie 41 De echte reden voor verandering is: beter onderwijs voor onze leerlingen Opinie 6 Marion Vliegenthart: ‘Remedial teaching verdient een plek op school’ Professionalisering 32 Master Passend…

Gifted @248 — Lente 2020

…r hun missie en visie, het onderwijs aan hoogbegaafden en hun persoonlijke motivatie in dit vak. 06 Allemaal zeggen ze dwaze dingen : Toch kan je HB-kind ook van minder slimme mensen iets leren Gerarda van der Veen Een hoogbegaafd kind krijgt vroeg of laat te maken met een volwassene die niet op hetzelfde denkniveau zit als hij. Een leerkracht bijvoorbeeld, die geen antwoord heeft op de vragen die hij stelt. Of een hulpverlener, die – vindt het ki…

VO-magazine — Jrg. 14 (december 2019) nr. 3

…n het aardbevingsgebied 20 Profielwerkstuk: segregatie in het vo 23 Onvergetelijk 25 De Code & ik 26 VO in beeld 33 Column Martijn Simons 34 Het Gebouw 42 Forum: gebrek aan motivatie of uitdaging? 45 De schooltijd van… 46 Boeken 47 Mijn favoriet 48 Wie werkt waar 49 Mijn overstap 50 Vraagbaak…

Didactief — Jrg. 49 (december 2019) nr. 10

…Kirschner Kiest 40 Leraar onderzoekt: Klaas Veldman over kernreflectie en motivatie 42 Hoe laat je leerlingen met autisme vriendjes maken? 43 Column: Ferry Haan 44 Snap je wat ze snappen Een assessment bij begrijpend lezen laat je zien waar je leerling staat en wat hij van je nodig heeft. En daar kun jij je les en instructie dan weer op aanpassen. Een praktijkgericht onderzoek toont hoe je met die lees-leerprofielen aan de slag kunt. 45 Schooladv…

Lezen — Jrg. 14 (december 2019) nr. 4

…kunnen zo wellicht bijdragen aan het bevorderen van het leesplezier en de motivatie van jongeren. In de uitgave Wie lezen en schrijven er op het web? Een inventarisatie van online lees- en schrijfplatforms van Stichting Lezen, worden de redenen en zes platforms uitgelicht. Een voorproefje. 20 ‘Een boekenkast voor de buitendeur’ Annemarie Terhell Rond de overstap naar het middelbaar onderwijs verliezen veel jongeren hun plezier in lezen. Aan het b…

JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 104 (oktober 2019) nr. 2

…t kun je veel voor deze leerlingen betekenen door ze te zien en te steunen. Daarnaast heb je volgens de wet de plicht om in actie te komen bij vermoedens. 40 Nieuwsgierige vragen oproepen Harry Stokhof en Bart Lemans Het werken met eigen leervragen van leerlingen versterkt eigenaarschap en motivatie en biedt ruimte aan nieuwsgierigheid. Maar hoe zorg je ervoor dat leerlingen vragen stellen waar ze ook nog eens nieuwsgierig naar zijn? Rubrieken 16…

Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 27 (oktober 2019) nr. 4

…n Neuropsychologische kennis op het gebied van leren (executieve functies, motivatie en werkhouding) moet in het basisonderwijs meer benut worden om inzicht te krijgen in de leervaardigheden van kinderen met onder andere ADHD.Leer deze kinderen al vroeg hoe ze moeten leren en hoe hun brein werkt. Daar bereik je veel meer mee dan de tests en toetsen die nu nog gebruikt worden om de leerpotentie van deze kinderen te meten en daarmee de scholingsmoge…

Balans Magazine — Jrg. 32 (juni 2019) nr. 3

…om dat een kind minder last ervaart’ KINDEREN/JONGEREN 16 Studeren met ASS Motivatie is vaak niet genoeg. Hee krijg je de hulp die je verdient? 52 Govert (23) Studeert aan de TU Delft: ‘Ik ben trots dat ik ondanks alles toch heb doorgezet!’ OUDERS 12 Bij ons thuis Lonneke geeft thuisonderwijs aan haar zoon: ‘Maar ik bén geen juf!’ 18 Oudertraining ADHD Probleemgedrag bij jonge kinderen met ADHD verbetert door oudertraining 26 Thuiszitters Nils (17…

VO-magazine — Jrg. 13 (juni 2019) nr. 6

…s ze een rolmodel voor meisjes op weg naar de top. ‘Het enige wat telt, is motivatie.’ 28 Op de planken Cultuur in het vmbo? Het Hermann Wesselink College bedacht een nieuwe opzet en kreeg er subsidie voor. 36 Nieuw: de code & ik Bestuurders reflecteren op de principes van de Code Goed Onderwijsbestuur. Ditmaal: Chris Flikweert (Gomarus). En verder 10 Debat over onderwijskwaliteit (1) 15 Column Hartger Wassink 16 Sterk techniekonderwijs 22 Examenr…

PO Management — Jrg. 6 (april 2019) nr. 12

…g 27 Schoolleiders aan het woord: welk punt geven schoolleiders het schoolleidersregister? 53 Regionaal Transfercentrum Transvita: ‘We maken de route naar het onderwijs voor kansrijke mensen zo gemakkelijk mogelijk’ 56 Andy Hargreaves verbindt vriend en vijand Onderwijs en motivatie 14 Verbeterde meldcode kindermishandeling vraagt om actie van scholen 39 Kinderrechten als basis van burgerschapsonderwijs Professionalisering 12 Leer meer over de min…

Van twaalf tot achttien — Jrg. 29 (mei 2019) nr. 5

…te leren Renske Valk en Dominique Sluijsmans Toetsing kan het leren en de motivatie van leerlingen veel beter dienen en veel scholen beraden zich dan ook op hun eigen toetsbeleid. Samen met lector Dominique Sluijsmans maken we de balans op van de staat van toetsing, aan de hand van het advies van de Onderwijsraad uit december 2018. 12 Taxonomieën: nuttige ordeningsprincipes Pedro de Bruyckere Pedro de Bruyckere staat stil bij de vraag waarom er t…

Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 27 (mei 2019) nr. 2

…f mindmaps maakten. 16 Leesbevordering in het vmbo: zet voornamelijk in op motivatie Nicole Swart en Christel Dood 22 Groeimindset vergroten: gebruik groeitaal en introduceer een leerkuil Rene Lous 25 Makkelijk Lezen Dag 2019 – Inspiratiedag -hoe begrijpend lezen leidt tot leesplezier 26 De kracht van goed schrijfonderwijs Gerda Broekstra En verder 06 Uit het nieuws 15 Gastcolumn Hanneke Poot-van der Windt: Gun kleuters hun speeltijd! 20 Het dilem…

Wereld Van Het Jonge Kind — Jrg. 46 (maart 2019) nr. 7

…een sticker? Hoe lang werkt dat? De zelfbepalingstheorie en onderzoek naar motivatie geven je meer inzicht in leren bij rekenen dat je kan gebruiken in je praktijk. 16 Op de schouders van… Maria Montessori Hélène Leenders In de artikelenreeks ‘Op de schouders van…’ staan diverse pedagogen centraal die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs aan het jonge kind. In deel zes staat Maria Montessori centraal, de grondlegger van h…

PIP* Pedagogiek in praktijk — (februari 2019) nr. 107

…aar hiervoor is wel eerst een paradigmawisseling nodig. 36 Opinie: Over de motivatie van studenten Ron Ritzen Studenten klagen over de onderwijskwaliteit, maar vergeten dat ze naast rechten ook plichten hebben. 42 Pedagogiek: Verbonden Karin Kloosterboer In 2019 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden officieel 65 jaar: een goed moment om meer aan de weet te komen over Caribische jeugd. En verder… 03 Redactioneel 13 Generatie M 14 Film 27 De casus…

De Nieuwe Meso — Jrg. 5 (december 2018) nr. 4

…enemende mate besteden scholen aandacht aan zaken als talent, welbevinden, motivatie, weerbaarheid en creativiteit. Positief onderwijs is de verzamelnaam voor alles wat een school doet om bewust te werken aan een balans tussen aandacht voor prestaties en voor welbevinden, zowel van leerlingen, als van docenten. In dit artikel beschrijven de auteurs wat een schoolleider kan doen om in de school met positief onderwijs aan de slag te gaan. 37 Praktij…

Schooljournaal — (24 november 2018) nr. 14

Deze editie is als PDF beschikbaar 06 Zitplaats leerling van invloed op motivatie : klassenindeling van invloed op sfeer en leerprestaties 14 ‘Laat zien dat ze op jou kunnen rekenen’ : opbouwen band pleegkinderen lastig thema voor leraren 16 ‘Saamhorigheid ons sterke en zwakke punt’ : do’s en don’ts aangereikt aan oop’ers op landelijke dag 24 ‘Docent krijgt een coachende functie’ : vergezicht hoger onderwijs door bestuursvoorzitter Avans 26 Depre…

Van twaalf tot achttien — Jrg. 28 (oktober 2018) nr. 8

…lien Nout 42 Young & Strong op het Comenius College Krimpen Renske Valk 45 Motivatie bij leerlingen: versterk de regie en vertrek vanuit vertrouwen Eefje Teeuwisse, Annechien van Buurt en Stefan van Langevelde 50 ‘Een wake-up call van de Inspectie’ Celine Uriot en Edu Onderwater Tip van de redactie 24 Denominatie Duurzaam Renske Valk 49 Gastcolumn José Wapperom: Trek ’s aan m’n vinger Rubrieken 05 Editorial 09 Gastcolumn Rob Jetten en Paul van Mee…

Pedagogische Studiën — Jrg. 95 (augustus 2018) nr. 2

…dat docenten hoog scoren op het bevorderen van leerdoelen. Gecontroleerde motivatie blijkt een significante voorspeller voor prestatiedoelen, maar niet voor leerdoelen. Autonome motivatie daarentegen blijkt gerelateerd te zijn aan leerdoelen, maar geen significante voorspeller te zijn wanneer achtergrondkenmerken aan het regressiemodel worden toegevoegd. Aanvullende analyses geven ook het belang van achtergrond kenmerken zoals sekse, jaren lesgee…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 45 (juni 2018) nr. 10

…t is het effect van de vaste mindset en de groeimindset op de prestatie en motivatie van jonge kinderen? 16 Alle dagen doen-alsof! Wilna van den Heuvel Symbolisch spel, verbeeldend spel, illusief spel, rollenspel, creatief spel, mimicry. Al deze begrippen hebben veel raakvlak met elkaar. Ze gaan allemaal over doen-alsof, voor-de-nep of ‘zogenaamd’ spelen. Maar wat is nu wat en in welke volgorde in de ontwikkelingslijn kunnen we ze plaatsen? Je ste…

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >