Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 60 (juni 2021) nr. 3

…xpert Harmke Bergenhenegouwen 30 School-video-interactiebegeleiding in een leergemeenschap Lydia van Hartingsveldt, Jacquelien Bulterman-Bos en Neely Anne de Ronde-Davidse Een middel voor bewustwording en samen leren 37 Opinieartikel: Valkuilen van het leerstofjaarsysteem Ton Mooij Minst en meest gevorderde leerlingen de dupe 46 Jubileumartikel: ICT is een middel, geen doel Nadira Saab Interview met hoogleraar e-Didactiek 51 Een warm nest Nikita S…

Pedagogische Studiën — Jrg. 97 (maart 2021) nr. 6

…ofessionaliseren. Wanneer de schoolcultuur kenmerken van een professionele leergemeenschap heeft, zou dat voor de professionele ontwikkeling van ervaren docenten bevorderend kunnen werken. Deze verkennende, kwalitatieve studie tracht de relatie tussen schoolvisie, schoolcultuur en professionaliseringsactiviteiten van ervaren docenten te verhelderen. We vergelijken ervaren docenten van twee scholen voor voortgezet onderwijs: een school met een uitg…

Didactief — Jrg. 51 (maart 2021) nr. 3

…stonden, gaan in Walhallab wél aan. Didactief ging kijken hoe deze sociale leergemeenschap daarin slaagt. ‘Eindbaas’ Marco Mout: ‘Je moet de lethargie doorbreken.’ En verder deze maand 06 Opinie: kleutertoets 07 Onderwijsmuseum: uit de collectie 08 Interview: Melanie Ehren over toezicht 11 Kamervraag van de maand: Nationaal Programma Onderwijs na Corona 12 Op lesbezoek met Daniel Nieuwenhuizen: het nut van reflectie 13 Drie vragen aan: Tamar Tas o…

Basisschoolmanagement — Jrg. 35 (februari 2021) nr. 1

…Julianaschool : ‘Denken, durven, doen en bijsturen’ Chris Zwart 14 Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit Anita van de Bunt 17 Hans Hoornstra: ‘Columbus had ook geen handleiding Hans Verboon 20 De vijf dimensies van een professionele leergemeenschap Sarah Bergsen, Erik Meester en Michel Freriks 24 Omgaan met heftige gebeurtenissen Henriette Hoogenkamp 27 Leesonderwijs: wat is er mis en hoe kan het anders? Jos Cop 30 Juridisch : kun je vaccinatie…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 48 (december 2020) nr. 4

…oor- en vroegschool Margreet Louw en Marjan van der Maas Een professionele leergemeenschap (PLG) ontstaat wanneer leerkrachten en pedagogisch medewerkers met elkaar samenwerken, informatie delen, een onderwerp onderzoeken en werken aan het verbeteren van de onderwijspraktijk. Binnen het integraal kindcentrum (IKC) en de samenwerking tussen voor- en vroegschool liggen kansen om met behulp van een PLG een kwaliteitsslag te maken. 26 Op de schouders…

Wereld van het jonge kind — Jrg. 47 (juni 2020) nr. 10

…isering jonge kind Conny Reijns-Belvroy en Alma Rikkerink De professionele leergemeenschap Jonge Kind (PLG JK) wil een inkijkje geven in hun werkwijze en andere enthousiaste leerkrachten jonge kind laten zien op welke manier zij hun leergemeenschap hebben opgezet. Leren van en met elkaar is hun missie. 18 Lachen, leren en floreren op school Elly Singer Lachen en humor zijn belangrijk in het leven van jonge kinderen. Zeker ook in coronatijd. Geef j…

JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 104 (april 2020) nr. 8

…dat leerlingen nadenken over de formuleringen van zinnen? 12 Professionele leergemeenschap in de praktijk Bas ter Avest, Rick de Jongh, Marit Nijdam Veel scholen in Nederland werken samen in een professionele leergemeenschap (PLG). Er wordt ook veel over geschreven, maar concrete praktijkvoorbeelden ontbreken vaak. Wat zijn nu de ‘werkzame ingrediënten’ van een PLG en hoe verhouden die zich tot de dagelijkse praktijk? Een casus. 18 Klasinteractiep…

Basisschoolmanagement — Jrg. 34 (april 2020) nr. 3

…erkracht en leerling Jacques Jacobs 14 Convergente differentiatie in de klas Anne Luc van der Vegt 18 Edith Hooge: ‘Vanuit kansengelijkheid is de groei van privaat onderwijs zorgelijk’ Frans Weeber 20 Deep Democracy en de professionele leergemeenschap Marijke Nederkoorn-Bajema 24 De overeenkomsten tussen een directeur en een piloot Ron Stevens 27 Behoedzaam afwachten is een uitstekende strategie Richard Engelfriet 30 Juridisch: Schooladvies: wat m…

Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 40 (april 2019) nr. 1

…een verkeerde uitleg krijgen. Wat doe je? 19 Feedback in een professionele leergemeenschap – Een onderzoek naar het versterken van de onderzoekende houding van beginnende docenten Micha Ummels, Helma Oolbekkkink & Paulien Meijer Micha Ummels, Helma Oolbekkink-Marchand en Paulien Meijer onderzochten hoe feedback kan bijdragen aan het (verder) ontwikkelen van en onderzoekende houding bij beginnende docenten 33 Van eigenwijs naar samen wijs: hoe prak…

Pedagogische Studiën — Jrg. 95 (november 2018) nr. 3

132 Professionele leergemeenschap in het voortgezet onderwijs: ervaren professionele ruimte voor professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling M. Schaap, H. Leeferink, P. Meijer Professionele leergemeenschappen (PLGs) hebben onder andere als doel om zowel professionele ontwikkeling van leraren als schoolontwikkeling te bevorderen. Dit veronderstelt dat leraren hiervoor professionele ruimte ervaren binnen hun school. In dit onderzoek is daarom…

Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 38 (december 2017) nr. 4

…voor ontwerpgericht onderzoek; richtlijnen voor de hbo-masteropleiding Wenckje Jongstra, Ietje Pauw & Susan McKenney Good Practice 81 “Ik gebruik die taaldingetjes nu ook in andere lessen” Hoe leerkrachten basisonderwijs geïntegreerd onderwijs leren ontwerpen in een professionele leergemeenschap Conny Boendermaker, Mieke van Diepen, Marcel Heeremans & Hanno van Keulen Beschouwing 89 De leraar staat er niet alleen voor: naar een passend ontwerp vo…

Didactief — Jrg. 47 (november 2017) nr. 9

…: tussendoelen rekenen/wiskunde 34 Q&A: Marie-Jeanne Meijer 35 Onderzoek kort 39 Column: Biesta kiest 40 Ontwikkel jezelf in PLG Aan je vaardigheden kun je ook samen met collega’s van andere scholen werken. Twee leraren verbeterden in zo’n professionele leergemeenschap leesvaardigheid met Lesson Study en formatief evalueren bij NLT. 43 Maak mindmap van prentenboek 44 Zittenblijvers in sbo stromen hoger uit 45 Column: juf Eline 46 Euregioschool: Du…

De nieuwe leraar — Jrg. 3 (juni 2017) nr. 2

…en we over OBS De Buut in Nijmegen, die zich midden in de omslag van traditioneel naar vernieuwend onderwijs bevond. Het wachten was op de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw. We zijn De Buut blijven volgen in hun ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. Hoe is het er nu? 24 Een leven lang leren in de praktijk Een bijdrage van Exova 28 Siem, die kon pas roken! Jacques Jacobs En verder… 03 Editorial 09 Column Daisy Mertens 17 Column…

Van twaalf tot achttien — Jrg. 27 (februari 2017) nr. 2

…ennis delen? Dat doen we zelf!’ Carla Desain 40 Hoe een school een gretige leergemeenschap werd Merlijn Verstraeten 42 Wederzijds respect en gelijkwaardigheid Peter de Vries 44 Wij zijn leraar Joris Koot en Anne de Groot 48 Persoonlijk Hans Krabbendam en Erik Beerling Tip van de redactie: 46 Internationalisering in 2017: Education for democracy 58 Gastcolumn: een pleidooi voor de vakvereniging Rubrieken 11 Column Jan Fasen: De schoolleider en lere…

De Nieuwe Meso — Jrg. 3 (december 2016) nr. 4

…s er eentje te worden. 28 Hoe zit het met uw…Groeimindset 32 Professionele leergemeenschappen van ervaren docenten Rutger van Sande Een professionele leergemeenschap (plg) is een platform dat leraren in staat stelt tijdelijk uit de hectiek van de eigen onderwijspraktijk te stappen en met enige afstand samen met collega’s te reflecteren op die praktijk. Het lectoraat Bètadidactiek van Fontys Lerarenopleiding Tilburg heeft in samenwerking met de Zee…

Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 55 (december 2016) nr. 11/12

…nk Sligte, Marco Snoek & Arjan Heyma 549 Moet de leraar een orthopedagoog worden? Guuske Ledoux, Liselotte van Loon-Dikkers, Ed Smeets & Femke van den Berg. 565 De Deur van het Klaslokaal open: leraren leren in de school als professionele leergemeenschap. Wouter Schenke en Irma Heemskerk 576 Samenwerking tussen onderzoekers en docenten: wat valt ervan te leren? Edith van Eck en Monique Volman 587 Retro Perspectief 590 Lees-v-aardig 592Wee-k-lacht…

Zone — Jrg. 15 (oktober 2016) nr. 3

…6 Een gouden moment: “Ik was vroeger net zo!” Column van Hilde Amse 09 Een leergemeenschap in de klas Onderzoek van student Jedidja Meima-den Breejen 10 Samen staan we sterk Leergemeenschappen creëren in de klas 13 Anders zijn is ok! Column van Heleen van Tilburg 14 Vol gaan voor OGO Interview met pabo docentes Truus Visser en Jolande Kelder 16 Werken met de matrix Praktisch thema’s voorbereiden met de inhoudenmatrix 19 Alle smaken in de sapbar Di…

Kader Primair AVS — Jrg. 22 (november 2016) nr. 3

…twikkelen, werken leraren en schoolleiders nauw samen in een professionele leergemeenschap. Leraren hebben veel ruimte om eigen expertise in te zetten en de schoolleider ondersteunt hen daarbij. Hoe scholen dat doen, is onderzocht door het Welten-instituut. Iedere maand 9 Illustratie – Djanko 25 Zo kan het ook – Good practice Rondlopen op een vulkaan 26 Passend onderwijs Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot terugdringen thuiszitters 37…

Didactief — Jrg. 46 (september 2016) nr. 7

…ke onderzoeksprojecten tot ‘do it yourself’-bordsessies. Belangrijk is een leergemeenschap binnen je school: een open sfeer waarin leraren structureel kunnen werken aan onderwijsvernieuwing en met elkaar in gesprek gaan over het verbeteren van lessen. 30 In de biotoop van Sefalta Thakoerdin (PO) Sefalta Thakoerdin legt de lat hoog voor haar leerlingen. Ze geeft les op een ‘zwarte’ basisschool in Rotterdam. ‘Ik vind dat we kinderen uit achterstands…

Van twaalf tot achttien — Jrg. 26 (juni 2016) nr. 6

05 Editorial 06 De klas als leergemeenschap Saskia van Dongen Leren van elkaar en met elkaar, feedback geven en jezelf verbeteren… het kan. Peer learning vindt vaste grond in Nederland 09 Column Jan Fasen: Verhalenvertellers 10 Het ruilproject Jolien Ligtenberg – ter Stal Een Canadese studiereis gaf de inspiratie: leerlingen ruilen van school om elkaars leeromgevingen te leren kennen. 12 Opruimen in het curriculumhuis Luc Sluijsmans De bezem hale…

De Nieuwe Meso — Jrg. 3 (juni 2016) nr. 2

…sering’s methode Lesson Study. Uwe Krause schetst de werking van een vakdidactisch netwerk. Tom van Eijck en Ed van den Berg tenslotte geven een voorbeeld van een professionele leergemeenschap van studenten, leerkrachten en opleiders. 106 Epiloog: de rol van de schoolleider en bestuurders Pieter Leenheer…

Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 36 (december 2015), nr. 4

…Eline Vanassche en Geert Kelchtermans 60 De beroepsgroep als professionele leergemeenschap [Column] Joke Kiewiet-Kester 63 Vakdidactische leergemeenschappen, een antwoord op professionaliseringsbehoeften bij leraren voortgezet onderwijs? De rol van de procescoach Wouter Schelfhout, Kristien Bruggeman en Mie Bruyninckx 83 Een Lesson Study team als een professionele leergemeenschap Sui Lin Goei, Nellie Verhoef, Siebrich de Vries, Fer Coenders en Fel…

School aan Zet magazine — (juni 2015), nr. 9

…gstips van Martin Dogger Leraar en ambulant directeur Martin Dogger deelt zijn professionaliseringstips met u. 12 Dag op stap met Ria Sluiter 14 Leidinggeven aan een professionele leergemeenschap 16 In gesprek met kwartiermaker toptalen Margriet Buwalda 18 Levende leraren zijn leraren aan zet 23 Column: Aan zet?…

Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 36 (maart 2015) nr. 1

…ssen de positionering van lerarenopleiders en hun opleidingspraktijk Eline Vanassche en Geert Kelchtermans 77 Praten over onderwijs met behulp van een gespreksprotocol in een leergemeenschap Ellen Aanen-Zilvold, Jacquelien Bulterman-Bos en Christine de Heer-Booij 89 Boekenrubriek 97 Over de auteurs…

SpeZiaal — Jrg. 9 (juni 2014) Nr. 2

…lijk voorbeeld, waarbij ‘het mes aan twee kanten snijdt’. 37 Professionele leergemeenschap BEGELEIDING Goed nieuws voor interne begeleiders: Relatief ‘zwakke’ leraren kunnen even goed presteren als hun gemiddelde colleaga’s, mits zij continu reflecteren en in gesprek zijn over hun taak en over het leren van kinderen. Leraren trekken zich op aan elkaar en leerlingen profiteren daarvan. Intern begeleiders spelen hierbij een cruciale rol. 39 Meester…

JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 98 (februari 2014) Nr. 6

…l vorm aan seksuele opvoeding?RUBRIEKEN10 LezersactieWin ‘De professionele leergemeenschap’11 Voordeel voor abonnees– Helpende gedachten– Filosoferen op het bord– Hart voor leren!– De mooiste weg16 Verder denkenWWW.JSWGerard DŸmmerIn de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.22 Uitgelicht– Toegang tot het digitaal archief– Hulp van een spannend verhaal– Word een werelddocent– Innovatieprijs kindermishandeling– A…

Didactief — Jrg. 43 (november 2013) Nr.9

…NDERZOEK Jannet Doppenberg, Anouke Bakx, Perry den Brok ‘Een professionele leergemeenschap!’ Dat is wat veel scholen willen zijn. Een school waarin leraren van en met elkaar leren, met als doel het onderwijs voor leerlingen te verbeteren. Dit blijkt nog helemaal niet eenvoudig. 34 De Curriculimmonitor LEERPLAN Filip Bloem Nederlandse scholen hebben relatief veel vrijheid om hun eigen curriculum in te richten. Maar er bestaat nog weinig systematisc…

TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — 2013-05 (november)

…het onderwijs allerlei maatschappelijke vraagstukken op zijn bordje. Moet de school alles aanpakken en kunnen oplossen? En welke rol ligt er voor de IB’er? Expert Dolf van Veen geeft antwoorden. Hoe word ik een professionele leergemeenschap? Elke werkomgeving bevat professionals met een scala aan opgebouwde competenties. Is dat voldoende om te werken aan een gedragen en afgestemde ondersteuningsstructuur die Passend onderwijs mogelijk moet maken?…

Basisschoolmanagement — Jrg. 27 (oktober 2013) Nr. 7

…leider volgens hem kan doen om daadwerkelijk de weg naar een professionele leergemeenschap in te slaan.10 Inrichting van de organisatie in het primair onderwijsHarm KlifmanORGANISATIEVERANDERINGDe invoering van een nieuw bestuursmodel met het oog op de scheiding van bestuur en (intern) toezicht in het primair onderwijs is goeddeels gerealiseerd. Voor veel stichtingen en verenigingen reden voor de volgende stap: de doorvertaling in nieuwe verhoudin…

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >