Zone — Jrg. 17 (april 2018) nr. 1

…reld Studenten op onderzoek 20 We bouwen een huis OGO voor leerlingen met een communicatieve meervoudige beperking 23 Geduld is een schone zaak Column 24 Vele handen maken licht werk Beeldverhaal 26 Horeb in de bovenbouw Plannen en gerichte doelen stellen 29 Een rondje Nederland Passend onderwijs op het SBO 30 Fluisterzacht en haarzuiver Boekrecensie 31 Kort 32 Agenda…

Zone — Jrg. 14 (september 2015) nr. 3

…2 Berichten Studenten Christelijke Hogeschool Ede & Hans Bakker OGO-Conferentie: Wij hebben een goed verhaal 24 Complimenten Taalnieuws voor inspiratie en informatie 25 Beleid Jeanette Bolhuis, Linda Arkesteijn & Anke van der Bor HOREB als onmisbare schakel in het werken met Startblokken 28 Beeldverhaal Annemarie Helfensteijn & Hanneke Verkleij Groep 8 haalt alles ‘Uit-Me-Kaar’ 30 Boeksignalering Saskia van Oenen Onze Klas, Mijn Wereld 31 Adverten…

Zone — Jrg. 13 (dec. 2014) nr. 4

…dichter bij kinderen Marie Reehorst & Lisa van der Winden 16 De waarde van Horeb in het pabocurriculum Willemieke de Jong 19 Great Britain, Great theme Annemarie Slagter-Kool & Esther van Oers 22 Beleid Rijkdom zonder vastleggen Anke van der Bor 26 Boeksignalering Boekrecensies met groep 8 Wytske Zijp 28 Beeldverhaal Expertlezen over de kinderboekenweek in groep 3-4 Hanneke verkleij 30 Berichten Een interview met Monique Volman Marjolein Dobber 32…

Zone — Jrg. 13 (september 2014) nr. 3

…licht en hoe deze te gebruiken is in de onderwijspraktijk. 28 Inspectie en HOREB BELEID Niko Fijma Het bestuur van De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en de directie van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, voeren met een zekere regelmaat overleg met de Inspectie van het primair onderwijs. In dit artikel doet Niko Fijma verslag van het overleg dat dit voorjaar plaatsvond. 30 Tijd voor pubertijd BEEL…

Zone — Jrg. 13 (juni 2014) Nr. 2

…ijma laat in dit artikel zien hoe de leerkracht met behulp van de digitale HOREB-instrumenten kinderen doelgericht verder helpt in hun reken-wiskundeontwikkeling. De leerkracht verbindt met HOREB het vak rekenen & wiskunde aan betekenisvolle activiteiten en interessante inhouden. 14 Werken aan een doorgaande lijn: een kwestie van goed afstemmen EXPERTS AAN HET WOORD Aleid Beets-Kessens & Bea Pompert Vier experts komen in dit artikel aan het woord…

Zone — Jrg. 12 (december 2013) Nr. 4

…ltafel. 27 Vragen over HOREB VRAAG EN ANTWOORD Janneke Hagenaar HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. Het is een observatie, registratie en planningsinstrument dat onlosmakelijk verbonden is met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Met HOREB ga je beter reflecteren op je handelen, beter differenti‘ren Žn begeleiden. In deze ‘Vraag en antwoord’ meer over het gebruik van HOREB. 28 Tot zover g…

Zone — Jrg. 11 (december 2012) Nr. 4

2 WERKHOEK– OGO: Special in Didaktief– Nieuwe Horeb site!– OGO-Conferentie– Column Droomschool– Extra materialen bij de artikelen– Publicaties 4 VOL LOF! Feedback is meer dan een complimentCOMPLIMENTENBinnen het project ‘VOL LOF’ onderzoeken Mari‘lle Dekker en HŽlne Steijn, projectleiders en intern begeleiders op basisschool De Mijlpaal, wat het geven van specifieke en gestructureerde feedback Žn het coachen van leerlingen oplevert. 5 Kwaliteit…

Zone — Jrg. 11 (juni 2012) Nr. 2

2 Website/PublicatiesWERKHOEK– HOREB– Foto’s en materialen– Zin in lezen– Diataal– Boeksignalering– Kunstzinnige vorming in Ontwikkelingsgericht Onderwijs 3 De uitslag van de vorige stelling en een nieuwe stelling.FORUMDe vorige stelling: ‘Een goede leraar vormt Žn voedt op!’.De nieuwe stelling is : ‘Meer zeggenschap aan de leerkracht, dŽ route naar kwaliteit’. 4 Een beeldverhaal in groep 2/3 – ‘Vlieg er eens uit!’THEORIE EN PRAKTIJKHanneke Verkl…

Zone — Jrg. 10 (december 2011) Nr. 4

…er de computer bezig met de themaplanning of een digitaal kinderdagboek in Horeb. Hoe is de school gekomen tot het werken met Horeb en waar lopen ze nu nog tegenaan? Ester van Oers interviewt directeur Gerda Beikes, intern begeleider Yvonne Strackx en leerkracht groep 1-2 Jeannette Steenbakkers om een beeld te krijgen van het dagelijks werken met de digitale Horeb.15 Past, wijn en Vygotskij: ISCAR 2011BERICHTENChiel van der VeenDe driejaarlijkse c…

Zone — Jrg. 10 (september 2011) Nr. 3

…zij grip krijgen op het beginnende schrijven in de groep. Het gebruik van Horeb helpt hen hierbij.22 Beelden die inspirerenBOEKSIGNALERINGHanneke VerkleijOver de foto’s van onderwijsfotograaf Hanneke Verkleij.23 Hmmm… lekker, taartjes!UIT DE SCHOOL GEKLAPTJose Verhoeve23 Gouden Hark voor ontdektuinCOMPLIMENTEN 24 Agenda Jubileumnummer: 10 jaar ZONE op de keerdruk achterin dit nummer 3 Zone bestaat 10 jaar!EDITORIALFrea Janssen-Vos 4 Signatuur van…

Zone — Jrg. 9 (maart 2011) Nr. 1

…en zich gaan verdiepen in het getalgebied rekenen tot 10 en 20.31 De Stelling in Zone 4FORUMEster van OersStelling: ‘Te vroeg etiketteren is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen’. Veel peuterleidsters en leerkrachten in de onderbouw zijn inmiddels bekend met de digitale Horeb en zijn hier enthousiast mee aan het werk. Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Horeb?31 Egoscoop COMPLIMENTENBea PompertHet oktobernummer 2010 van E…

Zone — Jrg. 9 (december 2010) Nr. 4

…ters en leerkrachten in de onderbouw zijn inmiddels bekend met de digitale Horeb en zijn hier enthousiast mee aan het werk. Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Horeb?26 “Jij houdt van spannend, net als ik!” WERK IN UITVOERINGBea PompertIn groep 7 van leerkracht Boris van de Gelderlandschool in Den Haag kan het lezen beter. De leerkracht en zijn leerlingen zijn het erover eens: te veel kinderen lezen niet graag. Daar moet wat aan…

Zone — Jrg. 8 (september 2009) Nr. 3

…een moment en wordt haar begeleider, ook al houdt dat in dat ze in de onderbouw moet gaan werken. Ze vertellen wat ze het afgelopen jaar van elkaar hebben geleerd. 31 Horeb 2 onder de loepBOEKSIGNALERINGMarcel Staring31 Toon kan vliegenBOEKSIGNALERINGMarco Moerbeek32 Agenda…

Zone — Jrg. 7 (maart 2008) Nr. 1

…gitale HorebWEBSITEIn dit artikel laat Ester van Oers zien hoe de digitale Horeb eruit ziet. Op www.tijdschriftzone.nl kunt u zich verder ori‘nteren op de digitale Horeb, daar zijn gedeelten uit de inhoudelijke en de technische handleiding te zien.16 SpokieUIT DE SCHOOL GEKLAPTPatty Roos17 FORUM18 De Vreedzame School. WERK IN UITVOERINGWil EitingEen opstap naar meer betekenisvol leren.20 Werken met de digitale HorebWERK IN UITVOERINGEster van Oers…

Zone — Jrg. 6 (maart 2007) Nr. 1

…aar zitten!schuurpapierTrudy Pas Doubleren in de kleutergroep 4 Een nieuwe Horeb is uit!THEORIE EN PRAKTIJKFrea Janssen-Vos & Bea PompertOm nog beter te werken aan Basisontwikkeling 9 Kies mij!BOEKSIGNALERINGIsabelle Vingerhoets10 Observeren van rekenwiskundeactiviteitenTHEORIE EN PRAKTIJKNiko FijmaMeer dan vak- en tussendoelen alleen14 Hoe verdwijnt de kleutergroepverlenging op De Avonturijn?WERK IN UITVOERINGSaskia van OenenEen extra jaar in de…

Zone — Jrg. 5 (mei 2006) Nr. 2

…INGMarleen EversdijkLeren lezen in het restaurant van een SBO groep.18 Met Horeb leer je ontwikkelingsgericht te werken in de bovenbouwWERK IN UITVOERINGHelene Steyn21 De Romeinse stadWERK IN UITVOERINGMaaike Buskens & Judith van OersGeschiedenis in de bovenbouw. 24 BOEKSIGNALERINGMonique Volman & Edith Fischer– Pedagogische kwaliteit in het basisonderwijs– Gooi het maar in mijn pet26 Geloofsopvoeding is meer dan het stellen van vragenWERK IN UITV…

JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 87 (december 2002) Nr. 4

…gente benadering bij diverse soorten opdrachten.29 Ontwikkeling volgen met HOREB THEMA Els JelierseIn een gesprek met onderwijspedagoog Frea Janssen-Vos blijkt dat steeds meer scholen kiezen voor een observatiesysteem dan voor gestandaardiseerde toetsen. JSW sprak met haar over het observatiesysteem HOREB voor de onderbouw.33 De Eindtoets als contra-expertTHEMA Gerrit StaphorsiusVan de Citogroep een bijdrage over de Eindtoets Basisonderwijs. De Ci…