Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 28 (december 2020) nr. 5

08 Succesfactoren voor taal leren bij anderstalige kinderen Carolien Frijns 12 Mentale uitglijders zijn als bananenschillen Leontine le Blanc 16 Adhd- leerkrachttechnieken – wat werkt en voor wie? Anouck Staff, Barbara van den Hoofdakker en Marjolein Luman 22 Hoe begeleid je rekenzwakke mbo-studenen? Annemarie Groot en Esther Woertman 26 Interview Koeno Gravemeijer over toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs Melanie Modderman 30 Oorzaak en aanpa…

Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 40 (december 2019) nr. 4

…n exploratieve studie naar Europese praktijken Charlotte Struyve, Carolien Frijns, Bénédicte Vanblaere, Kaat Delrueb en Bieke De Fraine Het derde artikel betreft de structurele inbedding van de lerarenopleidingen voor het lager of primair onderwijs, in de BaMa-structuur. Vaak wordt betoogd dat het voor de aantrekkelijkheid van het beroep én voor de kwaliteit van het onderwijs goed zou zijn om deze opleiding op masterniveau te brengen. Op basis van…

Mensenkinderen — Jrg. 34 (juni 2019) nr. 165

…en nieuwkomers om zich het Nederlands eigen te maken, concludeert Carolien Frijns. Schoolreportage: de Statenschool in Dordrecht Kinderfilosofie, Dat’s andere taal en Freinets vrije teksten heeft jenaplanjuf Wilma Vermeulen zo in de vingers dat haar stamgroep taal ademt. Column Ingrit Rezelman: ‘De kinderen willen dat het verhaal klopt’ Het grote interview: taalexpert Brigitte Waelpoel-Vogten ‘Taal is emotie, taal is identiteit. Taal is alles’, ve…

Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — (oktober 2018) nr. 13

…e relatie tussen interactiestijlen en taalverwerving bij kleuters Carolien Frijns 08 Het begrijpend leesonderwijs en de leesprestaties van Nederlandse en Vlaamse leerlingen met elkaar vergeleken, PIRLS-2016 Mirjam Snel 11 Column 12 Het aanleren van leesstrategieën in het vmbo om begrijpend lezen te bevorderen; het belang van een goede implementatie Mariska Okkinga 17 Blikvangers 18 Taalverschillen in de klas Hoe besteed je als leraar aandacht aan…

Meertaal — Jrg.1 ( april 2014) Nr. 3

…4 Talensensibilisering over onze omgang met (meer) taal op school Carolijn Frijns, Sigrid Mulder en Saskia Visser 11 Leren schrijven met peer response Mariëtte Hoogeveen 14 Taal inclusive! Manon Hulsbeek en Ellis Bronkhorst 20 Zalf of crème, differentiëren binnen woordenschatonderwijs Martie de Pater-Sneep 26 Pictoverhalen, op weg naar leessucces Marcel Schmeier 28 Onderwijs aan anderstalige kleuters Rianne Buist-Pasveer en Yvette Reuver- van der…

Kind en adolescent — Jrg. 34 (2013) Nr. 4

…als verboden vruchten L. Keijsers, S. Branje, S. T. Hawk, I. N. Defoe, T. Frijns, H. M. Koot, P. A. C. van Lier, W. Meeus In deze longitudinale studie werd onderzocht of het verbieden van vriendschappen door ouders een effectieve strategie is om de invloed van delinquente vrienden tegen te gaan. 497 Nederlandse adolescenten (283 jongens, dertien jaar bij de eerste meting), hun beste vrienden en hun beide ouders vulden vragenlijsten in. Longitudin…

Pedagogiek — Jrg. 32 (december 2012) Nr. 3

…soonlijkheidONDERZOEKSusan Branje, Marloes van Dijk, William Hale III, Tom Frijns & Wim MeeusDeze longitudinale studie onderzocht bidirectionele verbanden tussen waargenomen kwaliteit van ouder-adolescent relaties en depressieve symptomen en de modererende rol van sekse, leeftijd en persoonlijkheidstype op deze verbanden. Hiervoor beantwoordden 1313 Nederlandse adolescenten (51% meisjes; 923 12-jarigen en 390 16-jarigen) vragen over hun persoonlij…

Kind en adolescent — Jrg. 32 (januari 2011) Nr. 1

…versus veel geheimhouden en probleemgedrag bij jongerenLoes Keijsers, Tom Frijns, Susan J. T. Branje en Wim H. J. Meeus OPMERKELIJK 48 Voor echt praktijkonderzoek moeten academici ook hun (denken over) methodes aanpassenRobert Vermeiren 50 Marokkaanse jongeren: verwacht het onverwachte!Gonneke Stevens BOEKEN 53 Walter Mathys & John E. Lochman (2010). Oppositional defiant disorder and conduct disorder in childhoodBram Orobio de Castro 55 Ontvangen…

Pedagogiek — Jrg. 30 (december 2010) Nr. 3

…unicatie en delinquentie: moderatie door steun van oudersLoes Keijers, Tom Frijns, Susan J.T. Branje & Wim MeeusDeze vier-jarige studie bij 309 adolescenten onderzocht of veranderingen in ouder-kind communicatie en een toename in kleine criminaliteit gerelateerde processen zijn. Vervolgens worden de betekenis en de theoretische en praktische implicaties van de bevindingen toegelicht.211 Opvoeden in de multi-etnische stadORATIETrees PelsOpvoeding k…

Kind en adolescent — Jrg. 31 (september 2010) Nr. 3

…st, Maja Dekovic, William L. Cook, Willeke Manders, Susan J.T. Branje, Tom Frijns, Pol A.C. Van Lier, Hans M. Koot en Wim Meeus 146 Cognitieve copingsstrategie‘n en de samenhang met ptss-klachten bij adolescentenManon Zeijl, Edwin de Beurs, Carlijn de Roos OPMERKELIJK 161 Relationele agressie in de meida: zo vanzelfsprekend, zo be•nvloedend, maar… zo ongrijpbaar? Hans Grietens 164 Opvoedingskampen als panaceeChijs van Nieuwenhuizen BOEKEN 166 Andr…

Praxis Bulletin — Jrg. 25 (mei 2008) Nr. 9

…d ontwerp over de ingewikkelde problematiek rond klimaatverandering. Beschrijving van het groepsgebeuren, waarbij kinderen onderzoekers worden.30 Boeiend Onderwijs in deze TijdDIDACTIEK & SCHOOLONTWIKKELING (team)Roger FrijnsOver de vormgeving van duurzaam leren en de plaats van systeemdenken daarin. Praktijkbeschrijving met voorbeelden.35 Tip: Rekenbingo36 Lied van de maand: KnoepertMUZIKALE VORMING (groep 1-4)Hans van Eerden…