Pedagogische Studiën — Jrg. 98 (december 2021) nr. 4

…en teststrategietraining de testprestatie op een gesimuleerd examen zou verbeteren tijdens langere examenduur. Vergeleken met een standaard examenduur conditie, verbeterde de getrainde groep (n=23) zijn time-management strategieën meer dan een ongetrainde groep (n=23) en presteerde op die manier in beperkte mate ook beter in de langere examenduur conditie. Daarnaast werd in een experimentele opzet voor het eerst de effectiviteit van de aanpassing…

Beter begeleiden — Jrg. 11 (november 2021) nr. 5

…den ‘Ik begeleid een jongen wiens situatie mij enorm raakt. Hoe kan ik dit beter loslaten?’ 18 Kijken door een taalbril Hoe stimuleer je de ontwikkeling van jonge meertalige leerlingen met cognitief talent? 22 Recensie Verbinding Praktijkboek over systeemdenken op school. 23 Column Sansevieria In China is het verboden om winst te maken met bijles. 24 ‘Zullen we ’t even uittekenen?’ Hoe je visualisaties inzet om de betrokkenheid van leerlingen te v…

Orthopedagogiek : Onderzoek en praktijk — Jrg. 60 ( oktober 2021) nr. 5

…ijn Vandevelde School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS): voorkomen is beter dan genezen Hedwig van Bakel & Frits Prins SWPBS en leerresultaten. Een verkennend onderzoek naar de invloed van School-Wide Positive Behavior Support op Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen in Nederlandse basisscholen Monique J.M. Nelen, William M. van der Veld, Anita M. Blonk, Eddie Denessen & Ron H.J. Scholte School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een sch…

JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 106 (oktober 2021) nr. 2

…wetenschapper Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam alvorens ze haar plek vond als PvdA’er in de gemeenteraad van de hoofdstad. Meer dan genoeg om verder op in te gaan, maar nu ze zich sinds 2018 als wethouder inzet voor beter onderwijs is er veel te bespreken en de tijd kort. 25 Praktijk: Reflecteren met learning logs Learning logs kunnen bijdragen aan een leercultuur, waarbij leerlingen reflecteren op hun leerproces. Het dr…

Van twaalf tot achttien — Jrg.31 (oktober 2021) nr. 8

…t. Een bespreking door Jacques Dane en Henk Sissing. 14 Is meer van minder beter? Hein Broekkamp, Martine Braaksma en Edith Hooge De laatste jaren hebben leraren veel op- voedtaken op zich genomen, maar ook is er de roep om een scherpere focus op de basis. Is meer van minder beter? Of is er juist minder van meer nodig? 18 De overheid is de grootste feeder van het onderwijs! Jacques Dane en Henk Sissing Welke ‘nieuwe taken’ zijn door de landelijke…

Kindcentrum BBMP — (oktober 2021) nr. 5

…me (praktijk)monitors voordoen. Achtereenvolgens gaat het over leren en verbeteren, agenderen en benutten. 18 Pedagogische praktijk in Beeld (PiB) Pedagogische kwaliteit ontstaat op de werkvloer. Toch houden organisaties graag de vinger aan de pols met afspraken en werkinstructies die door het management worden bepaald. Vanuit de overtuiging dat teams vaak goed weten waar verbeterpunten liggen, heeft de ontwikkelgroep PiB-kinderopvang een digitale…

Pedagogische Studiën — Jrg. 98 (september 2021) nr. 3

…ef poneren we het idee dat vorming voor democratisch burgerschap op school beter vorm kan krijgen op niveau van beleid, onderzoek, curriculum en klaspraktijk, wanneer alle elementen van democratie, burgerschap, vorming én de school zelf serieus genomen worden. Discussiebijdrage: Kohnstamm, Foucault en het burgerschapsoffensief in de onderwijspolitiek en onderwijswetenschap P.D. van Rees Het wetsvoorstel “Verduidelijking van de burgerschapsopdracht…

Talent — Jrg. 23 (september 2021) nr. 4

04 De Stelling : ‘Hoog tijd dat leraren beter leren om kenmerken van hoogbegaafdheid ook te herkennen bij kinderen die (qua culturele achtergrond) niet meteen op henzelf lijken’ 06 ‘We appen nu gewoon’ : lessen uit de lockdown 08 Nieuwe tool geeft inzicht in HB : Begaafdheid op je bord 12 Hoogbegaafden van de toekomst : Van belang voor de opbouw van een nieuwe samenleving 15 Hb-portret : ‘Als de les niet uitdagend genoeg is, dwaal ik af’ Franklin…

Meertaal — Jrg. 9 (september 2021) nr. 1

…e Hoogeveen leggen uit hoe je met deze leerlijn het domein taalbeschouwing beter kunt afstemmen op je onderwijs in de vaardigheidsdomeinen spreken, luisteren, lezen en schrijven. 21 Het effect van de eindtoets Karen Heij De afname van een eindtoets aan het eind van het basisonderwijs is verplicht voor alle leerlingen. Maar welk effect heeft een toets zoals de eindtoets nu feitelijk op het onderwijs? En is dat een effect waar de kwaliteit van onder…

Didactief — Jrg. 51 (september 2021) nr. 7

…r en doet meteen lessen voor de overheid uit de doeken (pagina 8). Dat het beter kan, blijkt ook uit lerarenbeleid van 2013 tot 2020 (pagina 24). 14 Lerarenregister: wie durft? Een trotse beroepsgroep kijkt in de spiegel en houdt zichzelf op de hoogte van actuele inzichten. En legt daar verantwoording over af in een register. Experts denken dat zo’n instrument het lerarenberoep ook aantrekkelijker maakt, maar de Tweede Kamer stemde voor afschaffin…

Beter begeleiden — Jrg. 11 (september 2021) nr. 4

06 Leren lezen doen we samen Welke rol heeft de begeleider bij het leesonderwijs? Marita Eskes zet het op een rij. 11 ‘We moeten de basisvaardigheden aanleren’ Kort interview met Marita Eskes, wier handboek over technisch lezen het Onderwijsboek van het Jaar 2020 werd. 12 Maak je werk zichtbaar! Hoe je visualisaties inzet in leerlingbespreking en multidisciplinair overleg. 18 Werken aan een professionele cultuur Naomi Mertens geeft tips voor het…

Kleuteruniversiteit Magazine — Jrg. 1 (september 2021) nr. 5

…Expert Computers van de binnenkant 34 Muziek Zingen tijdens de Kinderboekenweek 36 Speelwerktijd De zandtafel en alle variaties erop 38 Expert Hoe meer mooie boeken op school hoe beter 42 Expert Engelse boeken in de klas 44 Voorleesverhaal Aliya wil alles weten 47 Colofon 48 Fotostrip Een slimme maandkalender…

Pedagogische Studiën — Jrg. 98 (juli 2021) nr. 2

…kwaliteit en impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek te verkennen en beter te begrijpen. Gevoed door mogelijke vormen van samenhang tussen kwaliteit en impact, zoals beschreven in de literatuur, zijn zes experts op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek gevraagd naar hun kijk op mogelijke vormen van samenhang. De resultaten laten zien dat perspectieven op samenhang tussen kwaliteit en impact verschillen op drie aspecten: (1) de in…

Didactief — Jrg. 51 (juni 2021) nr. 6

…llingen samen onderzoek. Docenten vertellen hoe ze hiermee hun praktijk verbeteren. 08 Menukaart en Toolkit Hoe krijg je onderzoek de scholen in? De Britste EEF publiceert guidance reports en een Toolkit, die als voorbeeld diende voor de Nederlandse Menukaart tegen corona-achterstanden. Didactief sprak met EEF-onderzoeker Jonathan Kay. 14 Effectieve schrijfles Schrijven is zoveel méér dan correct spellen. Maar hoe beoordeeld je de teksten van leer…

Bij de Les — Jrg. 17 (juni 2021) nr. 6

…lock lnnovation Space geopend. Een innovatielab met als doel om leerlingen beter voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. 30 Redactieverhalen Durven experimenteren! Uit je comfortzone stappen is vaak een van de eerste uitdagingen binnen het onderwijs. Welke ervaringen hebben de redactieleden hierin? 34 Kiezen voor de toekomst door het bestuur van de Vereniging Platform vmbo Dienstverlening & Producten, redactie: Anja Vink Hoe trekken we al…

Tijdschrift voor lerarenopleiders — Jrg. 42 (juni 2021) nr. 2

…rdink & Marijke Gommers Met studenten als partners worden lerarenopleiders beter en effectiever in het rolmodelen 42 Praktijkvoorbeeld Skrällan de Maeyer, Kaat Verhaeghe, Bert Wastijn, Joke den Haese, Geert de Raedemaeker Een meerstemmige profielvergadering als kans tot professionaliseren 49 Onderzoek Ralph Meulenbroeks & Micha Ummels Ervaringen met dagboekreflecties binnen de universitaire lerarenopleiding 59 Nieuwe methodiek Emmy Vrieling-Teunte…

De Nieuwe Meso — Jrg. 8 (juni 2021) nr. 2

…kennis uit onderzoek door leraren Patrick van Schaik en Pepijn Paalvast 14 Beter gebruik van onderwijsonderzoek: de rol van onderzoekers Jelle Kaldewaij 19 De betekenis van onderzoek voor de praktijk in drie voorbeelden Margriet van der Sluis 19 Schoolleider cruciaal Ditte Lokhorst, Claudy Oomen en Willemijn Schot Samen werken aan onderzoek: wat werkt? 30 Onderzoek, hoe beoordeel je dat als onderwijsprofessional Niek van den Berg 33 Er is een goed…

Prima Onderwijs — (juni 2021) nr. 3

…eren in een digitale wereld 36 Een growth mindset creëert kansen 40 Kunnen geldlessen de kloof dichten? 43 Meer lezen levert kinderen veel op 46 Elke dag bezig voor beter onderwijs 50 Intensief naschools taalonderwijs 58 Een mens is pas vergeten… 70 Column: Kansen    …

OnderWijsTijd — Jrg. 1 (juni 2021) nr. 2

…ik Remco Steijlen In dit artikel informeer ik over de noodzaak om kinderen beter voor te lichten op vroege leeftijd en over de mogelijke gevolgen van drank- en drugsgebruik. Ik vertel over mijn verslavingsverleden, dat zijn oorsprong vond toen ik 14 jaar was, en over mijn visie over de huidige behandelingen en de mogelijke oplossingen voor een juiste behandeling. 22 Een rookvrij onderwijsterrein Liesbeth Naaborgh Om een rookvrije generatie te real…

Meertaal — Jrg. 8 (mei 2021) nr. 3

…estaties onder de maat Herman Franssen en Aster Dijkgraaf 10 Samen leer je beter schrijven Mireille Louwers 14 Beter nadenken over spelling Peggy Gruintjes en Monica Koster 21 Letters vormen, woorden spellen, zinnen maken Marit Trioen en Jordi Casteleyn 28 De sjwa, onze meest frequente klinker Dolf Janson 32 Snottebel Lies en andere gedichten Karin Versloot En verder 09 Taaltalent 13 Column van een ouder 17 Column van een leraar 18 Taal = meer! 20…

PO Management — Jrg. 8 (april 2021) nr. 16

…erman Langhorst: Bitterballenvergadering Didactiek 17 Voorkennis bevordert beter leren 40 Creatief tijd creëren voor de aanpak van leerachterstanden Kwaliteit 10 Bestuursmodule IEP laat zien waar ontwikkelruimte zit Management 13 Schoolleiders aan het woord: Ben jij al bezig met volgend jaar? 30 ‘Leren Anders Organiseren’ wint terrein 35 Hoe breng je als schoolleider alle recente ontwikkelingen bij elkaar in een samenhangend plan 43 Stichting Kero…

TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders — Jrg. 11 (mei 2021) nr. 3

…e het belangrijker vinden om collega’s te begeleiden bij de vormgeving van beter passend onderwijs. Hoe komt dat? Wat kan helpen om je professionele ruimte te nemen? 12 Interview: “Om de ruimte te krijgen, moet je eerst wel een grens trekken” “Als intern begeleider kun je redeneren: om mijn werk goed te kunnen doen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Maar op de werkvloer botsen de goede wil en wenselijkheid vaak met de praktijk van…

Van twaalf tot achttien – Jrg. 31 (mei 2021) nr. 5

…iane van der Linde-Koomen, Herma Jonker en Erna van Koenen 48 Gastrecensie beter onderwijs door praktijkonderzoek: “Je kunt hier zo mee aan de slag! Ingrid Verheggen Rubrieken 05 Editorial 09 Column Anne Bergsma: Relatiebeheer en verbindend toezicht 19 Gastcolumn Annemarie Timmermans: Wie zich veilig voelt, durft alles 25 Gastcolumn Fons van de Wall: Ik ben omdat wij zijn 31 Column Koen Ottenhof: Kapotte vaatwasser 36 In het kort 38 Onderwijsonder…

Didactief — Jrg. 51 (mei 2021) nr. 5

…ionaal Programma Onderwijs en commercie 12 Op lesbezoek met Laurens Snoek: beter communiceren 13 Drie vragen aan: Eke Krijnen over thuiszitters, column: Arnold Jonk 21 Passend onderwijs: het compromis in de praktijk 23 Column: Jan van de Ven 28 In de biotoop van Luther Hartog 30 Didactief-jubilieum: 50 jaar onderwijs in beeld 32 Zo geef je W&T-les op afstand 33 Column: Ferry Haan 34 Q&A: David van Alten over de flipped classroom 35 Onderzoek kort…

Beter begeleiden — Jrg. 11 (mei 2021) nr. 3

Thema : Professionaliseren 06 Wat werkt echt? Engelien Houben-Feddema zet de kenmerken van effectieve professionaliseringstrajecten op een rij 08 PLG als katalysator Hoe professionele leergemeenschappen het leren met en van elkaar versnellen 13 Recensie Erken de Ongelijkheid Over de kracht van diversiteit in onderwijsteams 14 Reflecteren in Actie Soms vallen de resultaten van je begeleiding tegen. Wat nu? Professionalisering vraagt om zelfonderzo…

Kinderopvang — Jrg. 31 (mei 2021) nr. 5

…van orthopedagoog en pm’er Jacqueline Butti 16 Thema GROEN Wij hebben een voedselbosje op de bso 18 Thema GROEN Doe mee met de Dag van de Groene Kinderopvang 19 Ouders aan het woord 20 Zintuigen Hoe ontwikkelt een kind evenwicht? 22 Nieuwe serie Babyopvang kan nog beter 24 Trammelant in je team 27 Kinderboeken 28 In dialoog met de pedagoog 29 Verkiezing Pedagogisch professional of coach van het jaar 30 Duurzaam speelgoed 32 Kids Actief Thema Bloem…

JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 105 (april 2021) nr. 8

06 Beter leren door te bewegen Anne de Bruijn Beweging is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en fysieke ontwikkeling van kinderen. Fysieke activiteit binnen en buiten de klas kan daarnaast positief bijdragen aan schoolprestaties. Het is daarom van wezenlijk belang om kinderen in beweging te krijgen en te houden. 12 Meertalig lesgeven? Zo doe je dat Jeannette Sibma Leerlingen met een andere thuistaal krijgen bovengemiddeld vaak te maken met…

Pedagogische Studiën — Jrg. 98 (april 2021) nr. 1

…eling hoger gewaardeerd. Het lijkt er dus op dat deze mini-interventie tot beter geïntegreerde syntheseteksten kan leiden, die wijzen op een beter ontwikkelde taakdefinitie. 67 Hoe meet je bewuste taalvaardigheid? Grammaticaal redeneren in de vakken Nederlands, Engels en Duits G.P.M. Leenders, H.C.J. de Graaff, J.M. van Koppen Het talenonderwijs op middelbare scholen in Nederland is weinig gericht op inzicht in taal en taalgebruik (bewuste taalvaa…

Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 9 (april 2021) nr. 2

…de gezinnen. Oplossingen voor hernieuwde schoolgang zijn erg ingewikkeld; beter is het om langdurige uitval te voorkomen. Dit artikel verkent wat daartoe gedaan kan worden met name bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. 32 Ouders zijn de motor van ontwikkeling kind Binnen het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland vindt men het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden en weten bij wie ze terecht kunnen met…

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >