Pedagogische Studiën — Jrg. 98 (december 2021) nr. 4

…behoeften lagere prestaties dan de overige leerlingen. Dit geldt meer voor begrijpend lezen dan voor rekenen. Er is nog geen sprake van een afname van dit verschil. Wel voelen de meeste leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zich goed geholpen op hun school en sommige leerlingen rapporteren ook een positief effect op hun leerprestaties. Een verandering in de tijd is dat de aard van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen verschuift, net al…

Praxisbulletin — Jrg. 38 (november 2021) nr. 3

ARTIKELEN 06 Rijke teksten, rijke lezers ; begrijpend lezen onder de loep 14 Theaterlezen : De zak op het dak 17 Heb jij een vaste hand? test het met deze zelfgemaakte zenuwspiraal 22 Haal het tijdschrift de klas in : tijdschriften bevorderen leesmotivatie en staan vol taal 29 Maak je spreekbeurt spannend hoe persoonlijker, hoe interessanter RUBRIEKEN 13 Uit de praktijk | meer mogelijk in de hoeken 26 Kennisupdate | onderzoeksresultaten 32 Kijkje…

Orthopedagogiek : Onderzoek en praktijk — Jrg. 60 ( oktober 2021) nr. 5

…plementatie en Cito LOVS-groepsvaardigheidsscores voor Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen. Als gevolg van een wisseling in de Cito LOVS-versie en het feit dat veel scholen niet de benodigde data voor elk meetmoment aanleverden, waren er weinig data om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden. Op basis van de beschikbare data was er geen relatie zichtbaar tussen SWPBS-implementatie en leerresultaten. In de discussie gaan we in op datagestuu…

Prima Onderwijs — (september 2021) nr. 1

…ng op de kaart in het mbo 28 ledere kans benut met Nieuwsbegrip 33 Open taalklimaat bevordert gelijke kansen 36 Zo help je een leerling met dyslexie 42 Van interactieve werkvormen tot kunstmatige intelligentie 52 Begrijpend lezen moet op de schop! 62 De Gouden Weken van het schooljaar 74 Rode Kruis: lédereen kan iets doen 80 Geef kracht met Kinderpostzegelactie 2021 88 Leer meer over kunstmatige intelligentie…

Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 29 (Juni 2021) nr. 3

…en nieuw schooljaar in aantocht! Zo help jij als rt’er bij de overgang naar een nieuwe groep 26 De verschillende vormen van feedback geven + de meest effectieve! 28 Praktisch en eenvoudig aan de slag met begrijpend lezen 32 Schaken in beweging! Denksport draagt bij aan een goede (reken)ontwikkeling 35 Wat lezen we tijdens de vakantie? Rubrieken 21 Gastcolumn, Anka Fauth 30 Recensies 36 Gesignaleerd 39 LBRT nieuws  …

JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 105 (mei 2021) nr. 9

…e doen Monica Sijbrandij, Nienke Huitema, Frederica Engelsma en Ina Cijvat Begrijpend lezen is voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis één van de moeilijkste vaardigheden om te leren. Door Close Reading specifiek te combineren met woordenschatonderwijs krijgen ze er meer plezier in en halen betere resultaten. Rubrieken 11 Social 16 Apps enzo 22 Op de agenda 25 Praktijk 29 Lezersactie 31 Vakliteratuur 36 Laat ze lezen! 45 Column 46 Gereed…

Remediaal — Jrg. 21 (mei/juni 2021) nr. 2-3

…ktijk Arjan Krijgsman en Frans van den Heuvel 49 De leescrisis is ook een onderwijscrisis Johan Copier 52 Toetsen om verder te komen Hilde Hacquebord 56 ‘Als de trede te hoog voor je is, leggen we een tussentrede voor je neer’ Arjan Krijgsman 59 Lezen als basis Marieke Baselmans 62 Geef een man een vis… Corinne Sebregts 63 Lezen is leuk! Kees van Eunen 67 ‘Laaggeletterdheid heeft niets te maken met IQ’ Frans van den Heuvel en Arian Kriisamar 71 Co…

Orthopedagogiek : Onderzoek en praktijk — Jrg. 60 (maart-april 2021) nr. 2

…en aanpassingen vereisen binnen het (hoger) muziekonderwijs. Aspecten van begrijpend lezen Cor Aarnoutse We beginnen dit artikel met een beschrijving van twee belangrijke theorieën of modellen op het gebied van begrijpend lezen. Daarna komen drie vaardigheden van begrijpend lezen aan de orde, namelijk het begrijpen van de betekenis van woorden (woordenschat), het afleiden van informatie uit een tekst en het monitoren van het eigen leesgedrag. Bij…

Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs — Jrg. 11 (maart 2021) nr. 18

…ten de leesbevorderaars van de toekomst opleiden 18 Lezen, experimenteren, begrijpend lezen Martine Gijsel, Anna Hotze en Miriam Knoef Hoe begrijpend leesonderwijs en W&T-onderwijs elkaar kunnen versterken 23 Column Arend van Dam 24 Leesmotivatie in een meertalige klas Phaedra Wouters Over het inzetten van thuistalen om leesmotivatie te vergroten 28 Leesbaar en vloeiend schrijven met de hand blijft belangrijk Margo van Hartingsveldt en Anneloes Ov…

Didactief — Jrg. 51 (maart 2021) nr. 3

…amar Tas over betere begeleiding van pabostudenten, column: Arnold Jonk 21 Begrijpend lezen bij zaakvakken 22 Cgnitive Load Theory: terug naar de basis 26 Opmars homogene brugklas ten einde 28 In de methodeloze biotoop van Marijke Verbree-Kruijs 30 Didactief-jubileum: 50 jaar onderwijs in beeld 33 Column: Jan van de Ven 34 Q&A: Patrick van Schaik over onderzoek in PLG’s 35 Onderzoek kort 39 Column: Kirschner Kiest 40 Leraar onderzoekt: Anis Berber…

Didactief — Jrg. 51 (januari/februari 2021) nr. 1/2

…graag verder dan de PISA-koppen in de media. Waar gaat het precies mis bij begrijpend lezen en hoe kan het beter? Lees vooral met een doel, zegt hij, zodat de les leuker en effectiever wordt. En verder 06 Opinie: natuuronderwijs 07 Onderwijsmuseum: uit de collectie 08 Interview: Wim de Jong over burgerschap 11 Drie vragen aan: Roel Bosker over groepsgrootte po, column: Arnold Jonk 12 Tweede Kamerverkiezingen: waarvoor kiezen onderwijsexperts? 15 O…

Didactief — Jrg. 50 (juni 2020) nr. 6

…er scholen die ten onrechte verbeteropdrachten kregen.‘ 40 Zoek de oorzaak Begrijpend lezen leidde tot een verhit gesprek bij groep 8–leraar Yaëlle van de Stolpe en collega‘s: scoorden leerlingen slechter dan nodig? Het team dook in de literatuur en de data, en ontdekte hoe het onderwijs effectiever kan. En verder 06 Opinie: 100 dagen voor de klas 07 Wandelen met Sjoerd Karsten: laatste aflevering 14 Het dilemma van Roeland Harms: schoolmores of n…

Tijdschrift voor orthopedagogiek — Jrg. 59 (juni 2020) nr. 3

04 Variatie in begrijpend lezen Liza van den Bosch Focus op taalvaardigheid, niet op taalachtergrond 10 Nieuwe ronde voor kansengelijkheid Interview met hoogleraar Eddie Denessen 20 Een har t verhaal Veronique van Miert & Sheila Adjiembaks Een pilot gericht op de narratieve benadering in een JJI 28 Verklaren, meten en voorkomen van chronisch slachtofferschap Tessa Kaufman Op weg naar maatwerk bij pesten 36 Meten, voorspellen en behandelen van agr…

Orthopedagogiek : Onderzoek en praktijk — Jrg. 59 (april 2020) nr. 2

…maken van een ooggestuurd elektronisch communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer. Beide participanten lieten vooruitgang zien op het automatisch herkennen, decoderen en spellen van de doelwoorden en -zinnen. Bij het begrijpend lezen werden wisselende resultaten verkregen en was er geen duidelijke vooruitgang zichtbaar. Verdere ontwikkeling, toepassing en effectevaluatie van de hier toegepaste werkwijze is noodzakelijk….

Basisschoolmanagement — Jrg. 34 (maart 2020) nr. 2

04 Hoe geef je goed onderwijs in begrijpend lezen? Cor Aarnoutse 09 Informeel leren versterkt het schoolleiderschap Judith Arnels 12 Gert Biesta: ‘Het onderwijs is armoediger geworden’ Frans Weeber 14 Onderzoekend vermogen ontrafeld Yvette Thielen, Jeanette Geldens, Judith Stoep en Herman Popeijus 18 Anette de Ruiter: ‘Een directeur moet een krachtige, inspirerende leidinggevende zijn’ Hans Verboon 20 Schoolverlaters en leraren over het onderwijs…

JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 104 (februari 2020) nr. 6

…ok echt de vaardigheden die ze nodig hebben in het begrijpend en studerend lezen? Zij zullen deze vaardigheden immers in het vervolgonderwijs en hun latere leven hard nodig hebben. Wat kunnen wij als leerkrachten op dit gebied voor hen betekenen in de basisschoolperiode? 18 Kijkwijzer bij W&T-onderwijs Anna Hotze, Bregje de Vries Veel scholen zijn bezig met de implementatie van Wetenschap en Technologie (W&T). Een speciaal hiervoor ontwikkelde kij…

Didactief — Jrg. 49 (december 2019) nr. 10

…maken? 43 Column: Ferry Haan 44 Snap je wat ze snappen Een assessment bij begrijpend lezen laat je zien waar je leerling staat en wat hij van je nodig heeft. En daar kun jij je les en instructie dan weer op aanpassen. Een praktijkgericht onderzoek toont hoe je met die lees-leerprofielen aan de slag kunt. 45 Schooladvies: meisjes stijgen er vaker boven uit 46 PISA: leerlingen onvoldoende leesvaardig 47 D Online 48 Boeken 50 D to go 51 Colofon en v…

Van twaalf tot achttien — Jrg. 29 (december 2019) Nr. 10

…ren ons vaak niet hoe complex dat is. Wat weten we inmiddels over digitaal begrijpend lezen? 16 Het volle potentieel van de computer leren benutten: over informatica en computational thinking Erik Barendsen en Martin Bruggink Hoe ziet het nieuwe schoolvak informatica eruit, en wat is eigenlijk computational thinking? 20 Wat doet digitalisering met je vak? Renske Valk m.m.v. Bertho Busink, Maarten van Gils en Chiel van den Akker 24 Digitalisering n…

Didactief — Jrg. 49 (november 2019) nr. 9

…leid. Welk doel dient de eindtoets nog? 19 Column: Jan van de Ven 20 Beter begrijpend lezen bij zaakvakken 21 Anders werken Wat betekent het voor leraren als een school het onderwijs vernieuwend organiseert? Onderzoekers van het Kohnstamm Instituut keken mee op tien vo-scholen. Samen het curriculum en vakken doordenken blijkt voldoening te geven. 25 OTTP-winnaar vo: Bernice d’Anjou over effectieve feedback 26 Praktijk in beeld: klimaatmars 28 Ufuk…

Pedagogische Studiën — Jrg. 96 (november 2019) nr. 4

…leek anaforische inferentievaardigheid een onafhankelijke voorspeller voor begrijpend lezen. De bevindingen worden gekoppeld aan cognitieve en linguïstische verklaringen. Enkele implicaties voor instructie in het leesonderwijs worden genoemd. Een ongewoon geluid: stilte als onderwerp van discussie binnen opvoedkundige en onderwijskundige contexten?! P. Verstraete In deze discussiebijdrage staat de betekenis die we (kunnen) toekennen aan stilte in…

Beter Begeleiden — Jrg. 9 (oktober 2019) nr. 5

…chooldirecteur Betty van Dam geeft een totaal andere invulling aan het vak begrijpend lezen en werkt aan een soepeler overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. 10 Probleemgedrag in de groep Kees van Overveld heeft de afgelopen tien jaar honderden groepen in het basisonderwijs geobserveerd die te boek stonden als lastig. Hij zet de oorzaken en kenmerken op een rij en reikt tools aan waarmee probleemgedrag effectief kan worden aangepakt…

Didactief — Jrg. 49 (oktober 2019) nr. 8

…ets? Acht tips (pagina 22). En Kirschner kiest voor eerlijker toetsing van begrijpend lezen (pagina 39). 26 Praktijk in beeld: Cultureel Festival 28 In de diagnoseloze biotoop van Imke Houben 30 De kansen van meer talen leren 32 Leraar onderzoekt: de boekenclub van Loesje van der Geer 34 Q&A: Maartje Raijmakers over onderzoekend leren en passend onderwijs 35 Onderzoek kort 39 Column: Kirschner Kiest 40 Innoveren in een teammaster 41 Vmbo’er onders…

Tijdschrift voor Remedial Teaching — Jrg. 27 (oktober 2019) nr. 4

…een effectieve manier om te werken aan zowel woordenschatontwikkeling als begrijpend leesontwikkeling. Er is namelijk een sterke relatie tussen lexicale kwaliteit en begrijpend leesvaardigheden bij leerlingen in de middenbouw van het basisonderwijs. Leerlingen met goed ontwikkelde technisch leesvaardigheden, een grote woordenschat en veel kennis over deze woorden, zijn beter in staat om een geschreven tekst te begrijpen dan leerlingen die deze ke…

JSW Jeugd in school en wereld — Jrg. 104 (september 2019) nr. 1

…elen over schooltaalwoorden en dat hindert hun tekstbegrip. Met het oog op begrijpend lezen valt er door het goed onderwijzen van deze woorden veel winst te behalen. 18 Omgaan met storend gedrag Kees van Overveld Een groot deel van de leerlingen is betrokken bij de les. Er zijn helaas ook kinderen die de les verstoren. Als leerkracht sta je voor de keuze : negeer je dit gedrag of zeg je er iets van? 32 Hoe ga je om met slimme leerlingen? Joop Smit…

Beter Begeleiden — Jrg. 9 (september 2019) nr. 4

…demie Leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben, worstelen vaak met begrijpend lezen. Op de Brede School Academie in Zaanstad krijgen ze de kans om hun taalbegrip op te krikken en zich zo toch te kwalificeren voor havo/vwo. 33 Recensie ‘Pictogenda’ Een handig hulpmiddel voor iedereen die woorden minder makkelijk verwerkt dan beelden. 34 ‘Begeleider moet provocatief kritisch zijn’ Orthopedagoog en onderwijsexpert Peter Mol pleit in zijn nieu…

Lezen — Jrg. 14 (juni 2019) nr. 2

…geverijen voor diversiteit 14 Blikveld 6-12 16 Leesmotivatie is de sleutel Begrijpend lezen op de basisschool 18 Prikkels 20 De X-factor van Lês No Multimediale leesbevordering 22 Blikveld 12-15 24 Alles ontstaat uit taal Bart Moeyaert wint ALMA 26 Blikveld 15-18 28 Iedereen hoort erbij Kinderboekenweekambassadeur : interview Manon Sikkel 30 ‘Jouw wereld is niet ieders wereld’ Gerdi Verbeet over lezen 32 Van straatkunst tot kinderboek Een kijkje i…

Tijdschrift voor remedial teaching — Jrg. 27 (mei 2019) nr. 2

…en dan leerlingen die zelf mindmaps maakten. 16 Leesbevordering in het vmbo: zet voornamelijk in op motivatie Nicole Swart en Christel Dood 22 Groeimindset vergroten: gebruik groeitaal en introduceer een leerkuil Rene Lous 25 Makkelijk Lezen Dag 2019 – Inspiratiedag -hoe begrijpend lezen leidt tot leesplezier 26 De kracht van goed schrijfonderwijs Gerda Broekstra En verder 06 Uit het nieuws 15 Gastcolumn Hanneke Poot-van der Windt: Gun kleuters hu…

JSW Jeugd in School en wereld — Jrg. 103 (maart 2019) nr. 7

…j houden, en doorzetten bij een moeilijke taak zijn essentieel om te leren lezen. 12 Begrijpend lezen en transfer Karin van de Mortel Een begrijpend leesmethode kan houvast bieden om basisvaardigheden zoals het samenvatten aan te leren. Tegelijkertijd beseffen leerkrachten dat de methodische aanpak alleen niet voldoende is. Toepassen is nodig voor de transfer naar verdiepend leren. Hoe maak je die transfer van vaardigheden mogelijk? 18 Juf, mag ik…

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >