Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 41 (juni 2020) nr. 2

…eneringen van leerlingen analyseren als vorm van professionalisering. Jannet van Drie en Gerhard Stoel 101 Principes voor voortgezette professionalisering gericht op het afstemmen op verschillen: Op zoek naar de X-factor. Ans Boosten 112 Onderzoekskring ‘De gelukkige lio’. Janneke van der Steen 122 Vorming volgens de leerkracht. Brede vorming in het geïnterpreteerde curriculum van basisschoolleerkrachten. Peter Elshout & Mascha Enthoven…

Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 56 (januari 2017) nr. 1

…er Helm 23 Floor, ernstig meervoudig complex gehandicapt mét eigen regie Paul Mulder & Elke de Quay 28 Leraren en interprofessioneel samenwerken: Van moeilijkheden naar mogelijkheden. Ans Boosten 39 Retro Perspectief 42 Lees-v-aardig 44 Wee-k-lacht 46 Bij-brengen 48 Weetwinkel 52 Agenda 53 Binnengekomen boeken en Meldingen  …