Mensenkinderen – Jrg. 30 (september 2014) Nr. 143

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Heterogene stamgroepen

  3  Vorm volgt functie
THEMA
Felix Meijer
De NJPV heeft in het vorige schooljaar een onderzoek gedaan naar de samenstelling van stamgroepen: een aanleiding voor bezinning op de functie en de daarbij passende vorm.

  5  In een stamgroep is het net als thuis
THEMA
Hubert Winters, Freek Velthausz
Driejarige stamgroepen zijn een belangrijke basis voor een jenaplan.

  8  De voordelen van heterogene groepen
THEMA
Ad Boes
Tien argumenten die volgens Peter Petersen pleiten voor een heterogene groepssamenstelling.

10  Ogenblikje
Catharina Drenth

11  Breed onder, smal boven
Charles van der Horst
Een artikel waarin beschreven wordt wat de drie dimensies van Biesta voor de groepssamenstelling kunnen betekenen.

14  Gluren bij de buren
Anite van Ooijen
Een onderzoek naar de groepssamenstelling in andere scholen.

16  Van groep naar unit
THEMA
Marianne Rongen
Basisschool Wittering.nl werkt met drie heterogene units, ieder met ongeveer honderd kinderen.

18  Een leef en werkgemeenschap met driejarige stamgroepen
THEMA
Annemiek Hoogeveen
Op de Morgenster wordt gewerkt met driejarige stamgroepen

20  Mindmap
Peter te Riele
Een mindmap over de stamgroep

22  Andere onderbouwgroepen
THEMA
Annemieke de Boer
Een pleidooi voor onderbouwgroepen met eerste, tweede en derdejaars.

24  Tweejarige gesloten
THEMA
Arnold Teune
Instructies in jaargroepen of in de stamgroep zelf? In twee of driejarige stamgroepen?

25  Wij gaan de uitdaging aan
THEMA
Eefje van de Loo
Aan welke voorwaarden moet je als school en groepsleider voldoen om te starten met een driejarige stamgroep?

27  Signalementen
Felix Meijer
– Het didactische werkvormenboek
– Coöperatieve leerstrategieën

28  Erbij horen
Marleen van der Krogt
Samen leven, zowel op school als thuis

29  De achtstejaars apart
THEMA
Johan Buizert
Past een aparte achtste groep in een jenaplanschool?

32  De derdejaars apart
THEMA
Barbara Appelo
Ervaringen van een groepsleider met een aparte derdejaars groep.

33  Jaardoorbroken oefenen
THEMA
Bayonne Sollman
Een werkvorm om leerstof met de hele stamgroep te oefenen.

EN VERDER

34  We doen het anders
Pieter Stenfert
Een artikel over de reactie van groepsleiders op veranderingen

36  Ouderbetrokkenheid doet er toe
Michelle van den Berg
Een artikel over ouderbetrokkenheid op een jenaplanschool voor voortgezet onderwijs.

39  Je-na aan ’t hart
Felix Meijer
– De jubilaris trakteert
– Een nieuwe jaargang
– Thema’s
– Redactie
– Twitter

40  Leren van en met elkaar
Arjen Tabak