4W: Weten Wat Werkt en Waarom — (september 2013) Nr. 3

 6 Schrijven versus typen: wat zegt de neurowetenschap?

Jolien Francken

Letters leren schrijven met een pen of op een toetsenbord: maakt dat wat uit? Onderzoek naar cognitieve en motorische verschillen tussen schrijven en typen toont aan dat er verschillen zijn. Niet alleen bij het schrijven, maar ook bij leren lezen zijn effecten zichtbaar.

14 De pionier als bruggenbouwer

Jos Fransen

Vernieuwingen op ict-gebied gaan vaak moeizaam – als ze al slagen. Een analyse van geslaagde innovatieprocessen laat zien dat een pionier een van de voorwaarden voor succes is, als de vertaler van de ict-vernieuwing naar de behoeften en waardes van het lerarenteam.

22 Praktijkvoorbeelden als bron voor professionalisering

Jo Tondeur, Johan van Braak, Joke Voogt, Natalie Pareja Roblin, Petra Fisser

Het zien van een goed voorbeeld doet niet altijd goed volgen. Er is pas sprake van professionalisering als er een verandering plaatsvindt in zowel iemands denken als zijn doen. Of een praktijkvoorbeeld dit teweeg kan brengen, hangt af van een vijftal voorwaarden.

30 Helpen virtuele tutors leerlingen met `leren’ leren?

Inge Molenaar

Metacognitieve vaardigheden zijn nodig om zelfstandig nieuwe dingen te leren en kennis op te doen. De juiste feedback op het juiste moment ondersteunt de ontwikkeling van deze vaardigheden, maar in een volle klas is dit niet altijd mogelijk. Virtuele mentoren kunnen helpen.