4W: Weten Wat Werkt en Waarom — (maart 2014) Nr. 1

Kunnen rekenen op je brein

Marieke van der Linden

Ons aangeboren systeem voor het schatten van aantallen vormt de basis van ons rekenen. Dit systeem werkt niet bij iedereen even goed, maar is wel te trainen. Training in combinatie met hersenstimulatie geeft nog betere resultaten. Kunnen we dyscalculie bestrijden?

Serious games in de militaire beroepsvoorbereiding

Anja van der Hulst

Militairen kunnen in levensgevaarlijke situaties terecht komen. Hoe zijn zij hierop voor te bereiden? Serious games en simulaties bieden een veilige oefensituatie, maar leiden pas tot betekenisvol leren als ze aan flink wat voorwaarden voldoen. Kennis hierover is ook bruikbaar in het reguliere beroepsonderwijs.

Digitale toetsen: waar moet je op letten?

Halszka Jarodzka & Paul Kirschner

Multimedia kunnen onderwijs en toetsen realistischer en meer valide maken. Maar hoe moet een digitale toets opgemaakt zijn om het gewenste effect te hebben? Met eye tracking volgt de computer de oogbewegingen van de leerling. Dit levert verrassende informatie op over de effectiviteit van digitale toetsvragen.