4W: Weten Wat Werkt en Waarom — (maart 2013) Nr. 1

Wat maakt een ict-beleidsplan zo effectief?

Ruben Vanderlinde, Johan van Braak

Een ict-beleidsplan helpt scholen om de integratie van ict binnen het onderwijs vorm te geven. Daarnaast heeft het opstellen van zo’n plan vaak ook een positieve uitwerking op schoolbrede ontwikkeling. De totstandkoming ervan dient dan echter wel aan enkele voorwaarden te voldoen.

Opbrengstgericht werken met het digitale leerlingvolgsysteem

Marieke van Geel, Adrie Visscher

Scholen zien het leerlingvolgsysteem zelden als feedbackinstrument op hun onderwijs – toch is het zo wel in te zetten. Actieve analyse van de gegevens kan met name scholen die opbrengstgericht willen werken ondersteunen bij het stellen van doelen en de evaluatie hiervan.

Knopvaardig is wat anders dan digitaal geletterd

Paul A. Kirschner

Jongeren zijn minder vaardig in het effectief inzetten van ict om kennis te vergaren dan vaak wordt gedacht. Ook voor aankomend leraren is opgroeien in het informatietijdperk niet genoeg; zij moeten nog steeds leren hoe ze nieuwe technologieĀ‘n inzetten en aanpassen binnen hun lessen.

Synchroon coachen van leraren in opleiding

Nele Coninx, Karel Kreijns, Wim Jochems

Via een `oortje’ kunnen begeleiders direct feedback geven aan een leraar in opleiding op het moment dat deze les geeft. Al na vier sessies synchroon coachen laten beginnend leraren een gedragsverandering zien op punten als klassenklimaat, omgang met leerlingen en overwicht.