4W: Weten Wat Werkt en Waarom — (maart 2012) Nr. 1

  4  Redactioneel

  6  Optimaal feiten leren met ict
Hedderik van Rijn en Menno Nijboer
Feitjes leer je het beste als je ze geregeld herhaalt en overhoord wordt door iemand die inspeelt op wat je al wel en nog niet kent. Deze vorm van maatwerk kan nu ook door de computer geleverd worden, dankzij programma’s die gebaseerd zijn op modellen van het menselijk geheugen. Resultaat: indrukwekkend verbeterde leerprestaties.

12  Educatieve software voor jonge kinderen
Adriana G. Bus
Het aanbod van educatieve computerprogramma’s voor peuters en kleuters groeit exponentieel. Maar leren kinderen ervan? Na meer dan een decennium wetenschappelijk onderzoek wordt steeds duidelijker van welke programma’s ook de allerjongsten kunnen leren.

17  Observationeel leren van videovoorbeelden
Vincent Hoogerheide, Sofie M. M. Loyens en Tamara van Gog
Observationeel leren, dat wil zeggen, leren door te kijken naar het goede voorbeeld van anderen, is een natuurlijke manier van leren die jonge kinderen spontaan gebruiken. Alles zelf door eigen ervaring moeten leren zou niet alleen zeer tijdrovend maar vaak ook gevaarlijk zijn. Gelukkig kunnen we leren van het goede voorbeeld van anderen. Observationeel leren van voorbeelden noemen we dit.

23  Onderzoekend leren met computersimulaties
Ton de Jong
Nieuwe kennis wordt verkregen door onderzoek. Onderzoekers bedenken vragen, stellen hypothesen op, ontwerpen experimenten, verzamelen data en denken na over wat deze data voor hun hypothesen en theorie betekenen. Zo worden de grenzen van de wetenschap telkens verlegd. In onderzoekend leren doen leerlingen hetzelfde maar dan in een begrensde leeromgeving met de ondersteuning die ze nodig hebben om het onderzoek succesvol uit te voeren. Zo verwerven ze kennis over het domein dat onderzocht wordt maar ook over het doen van onderzoek.

28  Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal?
Arno Reints en Hendrianne Wilkens
Waar moeten leraren op letten als zij digitaal leermateriaal zoeken of maken? Deze vraag vormt het uitgangspunt van deze studie. De antwoorden ontlenen we aan een breed scala van onderzoek. Het resultaat is een overzicht van en inzicht in de kwaliteitscriteria waaraan digitaal leermateriaal moet voldoen wil het leerzaam zijn en leerlingen in staat stellen met succes te leren.