4W: Weten Wat Werkt en Waarom — (juni 2013) Nr. 2

  6 Meer leren van beeld en geluid
Eliane Segers
Multimediale teksten kunnen leereffecten vergroten, maar in de praktijk blijken leerlingen er lang niet altijd beter mee te leren. Het leertempo, leerproces en de mate van actieve herhaling van het geleerde blijken van invloed te zijn op met name het langetermijneffect van leren met multimedia.

14 Kennis leren verwerven met informatie van internet
Saskia Brand-Gruwel & Amber Walraven
Leerlingen hebben weinig moeite met het zoeken en vinden van informatie op internet, maar de vaardigheden om daaruit zelfstandig kennis te construeren schieten vaak tekort. Welke instructie kan hen helpen om de complexe hogere-ordevaardigheden die hiervoor nodig zijn aan te leren?

22 TPACK: kennis en vaardigheden voor ict-integratie
Joke Voogt, Petra Fisser, Jo Tondeur & Johan van Braak
TPACK staat voor de integratie van vakinhoudelijke, didactische en technologische kennis door leraren. Leraren die TPACK hebben ontwikkeld, zijn meer bekwaam in de beoordeling van de inzet van ict in hun onderwijs. Hoe kunnen zij deze vaardigheden leren en ontwikkelen?

30 Ict inzetten met aandacht voor verschillen tussen leerlingen
Irma Heemskerk, Edith van Eck, Monique Volman & Geert ten Dam
Multimediale leermiddelen lijken vanzelfsprekend te passen bij jongeren, maar niet alle leerlingen blijken er evenveel van te leren. Door ict-toepassingen te toetsen op inhoud, interface en instructie, kunnen leraren beoordelen of het materiaal geschikt is voor een gevarieerde doelgroep.