4W: Weten Wat Werkt en Waarom — (januari 2016) nr. 1 – Sloteditie

Het NRO heeft samen met Kennisnet deze sloteditie van 4W -Weten Wat Werkt en Waarom- gepubliceerd. Tot 2015 beperkte 4W zich tot bijdragen over ict-toepassingen; dit laatste nummer heeft een bredere scope met artikelen over opbrengsten en werking van handelen in het onderwijs.

06 Waarom veel kinderen en adolescenten niet meer lezen
Thijs Nielen, Suzanne Mol, Marga Sikkema- de Jong, Adriana Bus
Kinderen lezen minder dan vroeger, omdat ze meer afleiding hebben van televisie en internet. Klopt dat wel? Uit onderzoek komt naar voren dat ook angst voor lezen een oorzaak kan zijn. Een angstig kind leest steeds minder, krijgt daardoor meer faalangst en komt zo in een neerwaartse spiraal terecht. Wat is daartegen te doen?

14 Sociaal-emotionele effecten van verrijkingsprogramma’s voor excellente kinderen
Joyce Gubbels, Eliane Segers, Ludo Verhoeven
Excellente leerlingen die onvoldoende uitgedaagd worden op school, kunnen hun motivatie voor school verliezen. Waarmee de kans op onderpresteren toeneemt. Door hen verrijkingsstof aan te bieden, eventueel buiten de eigen school, verbeteren hun schoolprestaties en behouden ze hun motivatie. Een programma van één dagdeel per week kan dit effect al hebben.

22 De effecten van extra taallessen op de taalvaardigheid van mbo-studenten
Roos Scharten, Sander Gerritsen, Sonny Kuijpers, Andrea Netten
De helft van de mbo-studenten heeft een kleine woordenschat, vindt het moeilijk om informatie uit langere teksten te halen en is onvoldoende in staat om een officiële brief te schrijven. Extra lesuren en de inzet van een beproefde didactische methode leken de remedie. Maar het bleek niet te werken.

30 De werking van het onderwijsachterstandenbeleid
Geert Driessen
Vooral de taalprestaties van achterstandsleerlingen zijn de afgelopen jaren flink verbeterd. Of dit door het onderwijsachterstandenbeleid komt, is de vraag. Geld in de gewichtenregeling komt niet altijd bij de bedoelde leerlingen terecht. Bovendien lijkt de indicator voor toekenning steeds minder relevant.

38 Bewegend leren in de klas
Marijke Mullender-Wijnsma, Esther Hartman, Marck de Greeff, Chris Visscher, Simone Doolaard, Roel Bosker
Bewegen maakt je fit. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Internationaal experimenteert men al langer met activiteiten in het klaslokaal om schoolprestaties te verbeteren. Nu biedt ook het Nederlandse programma Fit & Vaardig fysiek actieve reken- en taallessen. En dat werkt: kinderen zijn na de activiteit taakgerichter en beter in het herhalen en automatiseren van oefenstof.